Ytring: Enebolig i Halden

Som det fremgår av nyttårsmeldingen vår, har vi i 2015 registrert en merkbar nedgang i prosjekterte nye eneboliger. Ifølge Halden Arbeiderblad 4.januar 2016 (og SSBs statistikk) stemmer det at boligbyggingen har bremset merkbart opp.

Videre stemmer det også at tomteprisene har hatt en markant økning – delvis på grunn av at det ikke lenger finnes kommunale tomter lagt ut etter selvkostprinsippet – noe som i seg selv virker prisregulerende.
Det har også blitt merkbart økte byggekostnader de senere årene – som i det alt vesentlige skyldes skjerpede krav og pålegg fra myndighetene – på mange områder – på grunn av politiske vedtak og forskrifter som nærmest har mest med symbolverdi og gode hensikter å gjøre – og dessverre av og til lite med fornuft og treffsikkerhet å gjøre.
Summen av alle disse velmente tiltak og ønsker har blitt betydelige – og delvis unødig kostnadsdrivende.

Etter vår erfaring gir dette en klar årsakssammenheng – unge familier i etableringsfasen har rett og slett ikke lenger mulighet for å bygge seg egen bolig. Det er nå stort sett etablerte/ eldre som har ressurser til dette – og de ønsker ofte mindre og mer lettstelt – sentralt plassert. Et åpenbart paradoks.

Vi mener det kan være på tide å ta et skritt tilbake, og se om det kan la seg gjøre å få inn litt mer fleksibilitet i boligbyggingen, og et bredere utvalg av tomter i ulike prisklasser.
I så fall må det offentlige gå foran. Antagelig må også Husbanken rives helt ned, og bygges opp på nytt igjen, til noe som ligner på «gamle dager». Og så må man være fornøyd med «tilstrekkelig og grei standard» – og ikke la seg besnære av «herskapelig villa» som meglerne pleier å snakke om.

Arkitekter kan tegne gode og kompakte boliger, som samtidig ser bra ut. Vårt hverdags-motto: Det koster ikke mer å sette sammen byggematerialene på en god måte, enn en dårlig måte. Bonus: God måte er ALLTID penest også! Og varer lengst!

Innlegget er skrevet av Halden Arkitektkontor. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer