Ytring: Endelig får Østfold barnehus

Denne uken skjer det noe viktig i Moss. På tirsdag åpner Statens Barnehus i Moss og vi i Østfold får vårt første barnehus. Barnehusene er et tilbud til barn og pårørende som skal møte rettsvesenet i saker om omhandler vold eller seksuelle overgrep. Å få et slikt senter og denne kompetansen til Østfold er en stor seier for alle barn og familier som opplever noe av det verste man kan tenke seg.

Statens Barnehus har i lang tid opplevd et økt påtrykk som følge av blant annet flere anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn og unge, samt ny forskrift som gir flere barn rett til avhør på barnehusene. Tall fra Politidirektoratet viser at ventetiden for tilrettelagt avhør fremdeles er svært høy, og at det foreligger store fristbrudd. Barnehuset i Moss vil bli landets ellevte barnehus og være viktig for å få ned ventetiden for avhør.

Vi som politikere må gjøre det vi kan for å sikre våre barn og unge et liv uten vold og overgrep. Nytt barnehus var en av KrFs seire i statsbudsjettet for 2016. Bekjempelse av vold mot barn var en av våre hovedprioriteringer da og vil være det i år også. Et enstemmig Storting har vedtatt at det skal komme en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan for å redusere vold mot barn og styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep. Flere barnehus er en start på dette arbeidet.

Line Henriette Hjemdal
Stortingsrepresentant
KrF

Kommentarer

kommentarer