Ytring: En skole for fremtiden i sentrum av Halden

Opprettelse av Halden videregående skole skulle gi et best mulig undervisningstilbud til Haldenregionens elever og være økonomisk lønnsomt. Og det skulle legge til rette for at utdanningsprogrammene som Halden vgs. tilbyr, opprettholdes og videreutvikles. Og nå har vi tvert imot i lengre tid vært veldig urolige for fremtiden vår i Halden.

Fylkeskommunen har bestemt at studietilbudene ved Risum/Norlux skal flyttes ned i sentrum til Porsnes, Halden kommune skal overta lokalene på Risum i 2018, og leieavtalen på Norlux for Bygg- og anleggsteknikk, går ut i 2019. Vi har enda ikke sett en «spade i jorda» og er opptatt av og usikre på hvordan fremtiden vår blir.

Vi ser nå en flott søkning til Musikk/Drama i Halden, og det er bestemt av fylkestinget at Restaurant- og matfag skal opprettholdes. Vi har også siden 2010 hatt løfter/håp om en ny kjøretøyhall, og Helse og Oppveksts lokaler var tenkt som en midlertidig løsning da de flyttet opp på Porsnes fra Garvegata. Midt i dette står også Forsterket avdeling. Disse svakeste av våre elever kan ikke bare kastes ut i 2018! Elevene og deres familier fortjener en plan for fremtiden, der det er gode lokaler som kan dekke deres behov.

Vi er bekymret for progresjonen i arbeidet, og stiller oss undrende til hvor elevene ved Risum/Norlux skal ha undervisningslokaler fremover. Det må gjennomføres bygningsarbeider på Porsnes, og vi håper at det er mulig å få realisert intensjonsavtalen med Norske Skog, Saugbrugs, for leie av lokaler.

Fylkespolitikere og fylkesadministrasjon: Takk for at dere endelig gir rom for en skikkelig utredning av kostnader og nytte for å bruke Saugbrugs’ lokaler. Vi ser for oss at både Musikk, dans og drama, Teknikk og industriell produksjon og Bygg og anleggsfag kan være i disse lokalene. Ta da ansvar i prosessen med å ferdigstille skolen i sentrum! La oss se håndverkerne i sving, som realiserer behovet og drømmen vår om et godt, bredt og fremtidsrettet skoletilbud i Halden videregående skole!

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Halden 29. mars 2017

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer