Ytring: «Den politiske ledelsen» feilinformerer ikke !

Jeg hadde håpet, etter at Halden fikk seg tidenes kalddusj økonomisk, med hele 9 år på Robek-listen som følge, at alle politikerne i byen hadde lært hvor viktig rolleforståelse er for å få en organisasjon til å fungere optimalt.

Det er administrasjonen i Halden kommune som gjennom budsjettvedtaket for 2016 i desember ifjor, fikk i oppdrag å forhandle med administrasjonen i Østfold fylke, om muligheten for å ha et felles hall-prosjekt på Os, og ikke vi politikere.

Vi skal derimot få saken til politisk behandling når den administrative utredningen er klar.

Hvis vi ikke klarer å følge denne arbeidsmåten og oppgave-delingen mllom politisk og administrativt nivå, vil vi aldri klare å få en varig god drift i kommunen, men tanke på at det utenkelige skulle skje med evt maktbytte i Halden en gang i fremtiden.

Jeg som ordfører forsøker å være veldig forsiktig med å si noe om en sak, som er under utredning, og som dermed kan påvirke administrasjonens arbeid.

Det er de kommunene som over år klarer å ha god rolleforståelse og riktig arbeidsfordeling, som får en god og varig sunn drift og bygger opp en sterk organisasjon.

Og det siste vil jeg være med på i Halden.

Thor Edquist
Ordfører
Innlegget er publisert på Glad i Halden. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer