Ytring: Barnefattigdommen øker i Halden

Barne-ungdom og familiedirektoratet publiserer nå en rapport som viser at antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Samtidig med denne rapporten skal Hovedutvalget for Samfunnsutvikling og kultur behandle en fersk og oppdatert Folkehelserapport for Halden. Rundt 16% av barna i Halden- altså hvert 6 barn – lever i familier som karakteriseres som fattige og som har store utfordringer i hverdagen.           

Siden 2011 har det vært en enda større relativ stigning i Halden kommune enn landet som helhet ifølge rapporten som har sine siste data fra oktober 2016.  Selvom det er en viss bedring mht frafall i videregående skole, så vet vi av forskning at det er sammenheng mellom lav skolemestring og levevilkår forøvrig . «En problematisk oppvekst gir seg utslag i dårligere skoleresultater, som er den viktigste faktoren i Norge for hvordan barn mestrer senere voksenliv «, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 

Halden kommune har satt igang enkelte tiltak overfor lavinntektsfamilier men åpenbart ikke nok. Rødt er klar på at statlige tiltak er nødvendig for å redusere barnefattigdommen ( feks at barnetrygden må økes betydelig) men Halden kommune må også øke sin innsats. Det holder rett og slett ikke å vise til Robek  lista og økonomibalansen hver gang man skal drøfte situasjonen for de som har det aller vanskeligst i denne byen.  Rimelige og flere utleieboliger i kommunal regi er feks ett tiltak som kunne bedret situasjonen. 

BUF-direktøren  oppfordrer kommunen til å lage planer for hvordan man skal arbeide med å bedre forholdene for disse barna og deres familier. I Halden mangler det ikke på planer. Derimot mangler det en politisk vilje til å gjennomføre dem.  

Jan-Erik Andersen
Kommunestyrerepresentant for Rødt

Kommentarer

kommentarer