Ytring: – Arbeid til alle

I dag starter landsmøtet i Arbeiderpartiet, og jeg ser frem til å få delta i Norges viktigste politiske verksted. Utkastet til partiprogram er diskutert på arbeidsplasser, i kommunepartier og fylkespartier i snart et år – det er kommet inn tusenvis av endrings og tilleggsforslag. De neste fire dagene skal vi vedta det som blir Arbeiderpartiets program og politikk for den neste stortingsperioden.

Arbeid til alle, det er jobb nummer en. Vi vil legge til rette for å skape nye arbeidsplasser ved å støtte grundere, og bidra til grønn vekst og næringsutvikling. Industrifylket Østfold har en naturlig plass i det grønne skiftet – men da trenger vi også en regjering som ser Østfold.

Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap til naturressursene, landet skal bygges – ikke selges. Derfor er det så viktig for oss å bevare norsk eierskap i strategiske selskaper som Statskog, Statkraft, Statoil og Telenor.

Arbeiderpartiet vil jobbe ikke bare for å bevare, men for å videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Den norske modellen har aldri stått i veien for det norske folk, den norske modellen er folkets modell. Den har gitt oss et av verdens beste land å leve i, arbeide i – og drive næring i. Vi skal være stolte av landet vårt, arbeidslivet vårt, velferdsordningene våre – og den den norske modellen.

Arbeiderpartiet vil styrke det organiserte arbeidslivet. Vi vil jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv – med faste hele stillinger. Vi vil bekjempe sosial dumping, midlertidige ansettelser og ufrivillig deltid. Vi vil også gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet, styrke yrkesfagutdanningen –og vi vil bruke trepartssamarbeidet for å ruste landet til å møte morgendagen.

Det ligger utfordringer foran oss. Det viktigste vi kan gjøre som ansvarlige folkevalgte – er å sette folk i stand til å gå på jobb, tjene egne penger – og klare seg selv. Da sier det seg selv, at jobb nummer en, fremdeles må være arbeid til alle.

Arbeiderpartiet vil ta et oppgjør med bemanningsbransjen, de useriøse aktørene – og vi vil klargjøre lovgivningen slik at det ikke lenger skal være tvil om hvem som er den reelle arbeidsgiveren. Å være arbeidsgiver gir deg noen muligheter, men det gir deg også noen plikter. Vi kan ikke fortsette som i dag, hvor det så tydelig har fått utvikle seg et A og et B lag i arbeidslivet.

Vi ser hvordan forskjellene øker, jeg er glad for at programmet vårt er så tydelig på verdien av det organiserte og seriøse arbeidslivet. Hovedregelen skal være faste ansettelser, et trygt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle – og trygge og forutsigbare velferdsordninger for de som trenger det.

Velferd, utdanning, miljø og arbeidsplasser – det er våre viktigste saker. Så får Høyre og FrP kjøre på med privatisering og skatteletter til de som har mest fra før, det er en oppskrift vi ikke tror på.

Arve Sigmundstad

Stortingskandidat

Østfold Arbeiderparti

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer