Ytring: 7652 barn og unge i Østfold

7652 barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lave inntekter i Østfold. Det er barn som står i fare for ikke å få være med på det som mange andre barn og unge i Østfold tar som en selvfølge.  Den trenden vi nå ser, vil medføre større forskjeller i kommunene våre med kun én tapende part – barna.

I helgen gjorde landsmøtet i KrF et viktig vedtak for disse barna og alle andre barn og unge i Østfold. Vi vil bevare barnetrygden for alle, og vi vil styrke den betydelig!  Med KrFs løsning etter landsmøtet, er barnetrygden nettopp innrettet på en mer treffsikker måte for å oppnå dette. Dette er viktig for alle småbarnsfamilier. Men viktigere for de som har lite. Og viktigst for de 7652 barn og unge i Østfold som i dag lever i barnefattigdom.

De siste 20 årene har barnetrygden stått stille. Investeringene på familiefronten har i hovedsak gått til å bygge ut barnehage og skole. Dette har KrF også bidratt til, fordi det er avgjørende for barna våre at det er høy kvalitet og tilstrekkelig bemanning i barnehagene og i klasserommene der barna våre oppholder seg store deler av dagen. Likevel vet vi at kontantoverføringene, og da spesielt barnetrygden, er helt avgjørende for mange familiers økonomi. Derfor må det gjøres et realt løft også på dette området. KrF vil gjøre dette løftet for alle – og aller mest for dem som trenger det mest!

Line Henriette Holten Hjemdal
Stortingsrepresentant KrF

Kommentarer

kommentarer