When the only thing that is left, is the memory of your face

Velkommen til ny utstilling i Kvartetten visningsrom. Utstillingen vises i Tungegårdens fire
vinduer som vender ut mot bybrua og krysset mellom Svenskegata og Storgata.

Utstillingene oppleves fra gateplan, noe som fungerer bra i disse pandemi-tider. Det er montert en QR kode til venstre for vinduene, og der kan man finne utfyllende informasjon om kunstneren. Takk til Kunstgården som lar oss bruke vinduene, så vi kan fortsette å vise samtidskunst til folk i Halden – døgnet rundt.

Månedens kunstner : Inger Birgitte Richenberg

Tittel: «When the only thing that is left, is the memory of your face».

Inger kommer opprinnelig fra Halden, bor nå i Moss – og har sin kunstneriske utdannelse fra
Swansee i England. Hun uttrykker seg med fotografi, og har lenge vært fascinert og inspirert
av gamle familiebilder, steder og rom fulle av historie og minner fra fortiden.

Arbeidene hun viser i kvartetten forholder seg til hennes familiehistorie, og tittelen på utstillingen er
inspirert av et fotografi av en fjern slektning, som henger i et forlatt hus. Inger skriver at spor viskes ut etter oss, enten de er på en gravstein eller et fotografi. Som fotograf har hun rollen som betrakter, men ved å bruke selvportrettet blir hun inkludert og på den måten også selv betraktet.

I tillegg til portrettene viser hun fotografier der hun prøver å beskrive en flyktig opplevelse; «et grenseland mellom hva som er minner og hva som er følelser.» Ved å presentere de mørke, drømmeaktige bildene sammen med selvportrettene, streber hun etter å undersøke de komplekse sammenhengene mellom fortid og nåtid, virkelighet og minner.

Utstillingen vises fra 17.07.21 til og med 11.08.21.
Vi ønsker velkommen til åpning lørdag 17/7 kl 13, med en meters avstand og medbrakt ansvar. Alle må registrere seg med navn og telefonnummer når de kommer.

Kvartetten består av fem profesjonelle kunstnere fra Halden: Maja Sjøstrøm, Thomas
Pedersen, Trond Arne Vangen, Øivind Koppang Eriksen og Elise Jarem.

Kommentarer

kommentarer