Vinterutstilling med Østfold Bildende Kunstnere på Kulturhuset

Lørdag 18. mars åpner Østfold Bildende Kunstnere Vinterutstillingen 2023 Pilot på Kulturhuset i Halden.

Styret i Østfold Bildende Kunstnere (ØBK) har gleden av å introdusere Vinterutstillingen 2023 Pilot på Kulturhuset i Halden. Dette er en juryert kunstutstilling med åpen søknadsmulighet for alle visuelle kunstnere bosatt i eller med verksted i Østfold-delen av Viken. 34 kunstnere av 78 søkere er antatt. Det er litt utypisk i 2023 å dra i gang en juryert kollektivutstilling, all den tid vi har Østlandsutstillingen, men vi ser nå de samme tendensene til få utstillingsmuligheter som for over 40 år. Da Østlandsutstillingen ble etablert 1979 som sist i rekken av landsdelsutstillinger var den et geografisk nærere alternativ til Høstutstillingen, og et supplerende alternativ som ville gi flere gode kunstnere sjansen til å delta på juryerte kollektivutstillinger. Det har vært essensielt for utviklingen av pilotprosjektet at også Vinterutstillingen har åpen søknadsmulighet og at den samtidig har en samlende funksjon for visuelle kunstnere bosatt i eller med atelier i Østfold. Vi har i likhet med både landsdelsutstillingene og Novemberutstillingen (søsterutstillingen i Buskerud), valgt å la en fagjury velge ut kunstnere. Med en jury kommer tøffe prioriteringer men også et fagfelleblikk på de innsendte anonymiserte søknadene.

Styret i ØBK har over lengre tid jobbet med å finne egnet sted og riktig by for en kollektivutstilling. Byene Fredrikstad og Moss har i lang tid hatt etablerte visningsarenaer på høyt nivå inkludert både offentlige, private og kunstnerdrevne visningssteder. Dette har ført til at stadig nye kunstnere etablerer seg i nærheten av disse stedene. Hovedgrunnene kunstnerisk sett må kunne sies å være inspirasjon og ytelse. Kunstnere trenger enkel tilgang på opplevelse av kunst av høy kvalitet skapt av andre kunstnere, og mange har energi og lyst til å bidra til fellesskapsbygging gjennom utvikling av kunstnerdrevne arenaer og gode produksjonsvilkår.

Valget av Halden er naturlig historisk sett med en by som fra tidlig på 1800-tallet ble besøkt og avbildet av kjente reisende staffelimalere. Halden hadde dramatiske fjellandskap og var samtidig eneste innreiseport fra fastlands-Europa. Halden har lenge vært rockens hjemby men er 200 år senere for alvor også blitt en kunstnerby igjen, takket være tilflytting av profesjonelle kunstnere og entusiasters satsning på arenaer for kultur og kunstproduksjon. Med Kvartetten visningsrom, Halden Eksperimentelle Kunstsenter (H.E.K.S.) og nå sist Kulturhuset i Halden, har byen igjen blitt en spennende kunstscene. ØBK har for første gang 10 medlemmer bosatt i Halden. I tillegg har Tistedal allerede hatt et godt tilsig av Oslo-kunstnere til fabrikkområdet.

Vinterutstillingen 2023 blir et friskt pust i Halden, setter fokus på det kommende Østfold i billedkunsten og speiler en del av den mangfoldige kunstneriske aktiviteten på de mange atelierer og verksteder rundt om i denne delen av Viken. Fylket Østfold gjenoppstår 1. januar 2024 og vi har med det timet dette forprosjektet ganske bra. Dersom Vinterutstillingen blir et fast årlig arrangement vil den neste utgaven åpne i begynnelsen av 2024 i nye Østfold og forhåpentligvis i Halden.

Styret i ØBK har fungert som arbeidskomité for Vinterutstillingen og vi ønsker å takke alle de 78 kunstnerne som søkte, alle de involverte på Kulturhuset, og våre støttespillere Sparebank 1 stiftelsen i Halden, Viken fylkeskommune og NBK.

 


 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer