Vinneren er kåret!

Halden bibliotek har fått prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DnB til å utsmykke et formidlingsrom i barne- og ungdomsavdelingen i det nye biblioteket i Os allé 3. Vi løste det ved å utlyse en utsmykningskonkurranse.

Og nå er vinneren kåret: Anette Zetlitz. Kunstneren bor og arbeider i Halden, har tidligere hatt utsmykningsoppdrag for SINTEF i Oslo (installasjoner og skulpturer) og Universitetet i Oslo, fysikkbygningen (maleri), samt oppdrag i USA. Hun underviser i kunst & håndverk ved Halden Montessoriskole.

Juryen sier i sin begrunnelse: Det kom inn flere bidrag med vidt forskjellige uttrykk til konkurransen «Festning i miniatyr». Det har derfor vært en krevende jobb for juryen å vurdere skissene opp mot hverandre. Etter dyptpløyende vurderinger falt imidlertid valget enstemmig på Anette Zetlitz sitt verk. Foruten å svare godt på kriteriene i utlysningsteksten, mener juryen at Zetlitz sitt arbeid skiller seg ut både i form, uttrykk, materiale og konsept.

Zetlitz klarer gjennom skissene sine å formidle en helhetlig og gjennomtenkt idé. Verket er tenkt å bestå av to deler montert på to motstående vegger i rommet. Den ene delen av verket beveger seg bakover i Haldens historie. Konseptet materialiseres gjennom et enkelt og svært gjenkjennelig motiv av festningen uttrykt ved hjelp av veggplater og lys.  Lyset og mørket her assosieres av kunstneren til kontraster opp gjennom Haldens historie som for eksempel «krig og fred», «trygt og kaldt» og «lyst og dystert». Juryen er spesielt imponert over at Zetlitz tenker å involvere barn og ungdom i Halden i utformingen av den andre delen av verket som skal representere Haldens framtid. Juryen mener at Zetlitz’ kunstverk vil kunne være en berikelse for barn og unge i Halden langt inn i framtiden og gleder seg til at prosjektet blir realisert.

 

Halden kunstforening er kurator for konkurransen.

Juryen har bestått av:

Ellen Bjørnstad/ Halden bibliotek

Anne Jorid Akselsen/ Halden bibliotek

Sunniva Øgrim/ Halden ungdomsråd

Margit Hetland Syvertsen/ Halden kunstforening

Irén Abrahamson/ PIL Interiørarkitetur & Design AS

Kommentarer

kommentarer