Vil undersøke bruken av gummigranulat

Nå skal bruken av kunstgress og gummigranulat kartlegges i alle Østfolds kommuner. Det samme skjer i Vestfold, Akershus og Buskerud.
Tekst: Kristin Hermansen Josefsen, Østfold fylkeskommune

Fylkene Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold deltar i interregprosjektet «Ren kystlinje». I forbindelse med dette prosjektet er kunstgress og bruk av gummigranulat et tema. I dette arbeidet er det sett et behov for å kartlegge de eksisterende banene i alle fire fylkene. Kartleggingen vil blant annet innebære at prosjektet får større kunnskap om de eksisterende anleggene, hvordan disse driftes, hva slags type fyllmateriale som benyttes, om det er vinterdrift, driftsansvarlig og lignende.

Fylkene har i samarbeid med SIAT (Senter for idrettsanleggsteknologi) ved NTNU utarbeidet et eget spørreskjema, som nå er sendt ut til kommunene. SIAT vil benytte seg av resultatene fra undersøkelsen, og jobbe videre med forskning på bruk av gummigranulat og eventuelle skadevirkninger for helse og miljø.

Bruk av gummigranulat har den siste tiden vært et aktuelt tema både administrativt og politisk i fylkene og også i mange kommuner. SIAT vil i løpet av sommeren og høsten utarbeide en rapport som deles med samtlige kommuner.

Kommentarer

kommentarer