Vil låne bort Makø

I august vedtok politikerne at Rådmannen skal inngå et samarbeid med Hvaler kommune, Fylkesmannen og Oslofjordens Friluftsråd for å utarbeide en mulighetsstudie om Makø. Nå ønsker Halden Arbeiderparti å være enda mer konkrete for hva de vil med den idylliske eiendommen i Hvaler-skjærgården.

De siste årene har det vært mange diskusjoner om Makø. De som driver stedet med privat virksomhet i dag, Lene og Tore Amarius, har måtte se at politikerne i Halden har diskutert både leirskole, salg av eiendommen og nå sist en mulighetsstudie.

Paret Amarius har bodd på Makø siden 2002 og arbeidet lenge for å etablere et leirskoletilbud. Så sa kommunen nei til det og i tillegg er forhandlingene om en videreføring av kontrakten som gikk ut i 2004 utsatt til kommunen vet hva de vil gjøre med eiendommen.

Når Halden Arbeiderparti legger frem sitt forslag til budsjett for 2017 for Halden kommune vil Makø være omtalt spesielt.
– Halden kommunes eiendom på Makø er en perle det er viktig å ivareta for fremtidige generasjoner. Vi erkjenner samtidig at med de utfordringene Halden kommune står ovenfor de nærmeste årene er det ikke aktuelt å satse store ressurser på videreutvikling av Makø de neste 10 årene, forteller Arve Sigmundstad som er gruppeleder i Halden Arbeiderparti.
– Vi vil be Rådmannen gå i dialog med tunge, seriøse og ideelle organisasjoner som eksempelvis Røde Kors eller Redd Barna med tanke på å låne bort eiendommen i inntil 15 år. Det forutsettes at en eventuell avtale sikrer at barn fra Halden for en gitt periode hvert år har førsteretten på bruken av området og anlegget.

Sigmundstad er veldig klar på at de ønsker å beholde Makø i offentlig eie.
– Makø er en helt unik eiendom. Det er viktig for oss at den bevares i offentlig eie også av hensyn til fremtidige generasjoner.

 

Kommentarer

kommentarer