Vil ikke plassere skulpturen i Kulturkvartalet

De siste månedene har debatten rundt gitar-monumentet dreid seg om både monumentets utseende og plassering. Nå har saken tatt en ny vending. 

I onsdagens møte i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur gjorde de følgende vedtak:
“HSK takker ja til å få som gave et gitarmonument som symboliserer rockebyen/gitar- og musikkkulturen i Halden.
Det skisserte kunstverket av Nico Widerberg plasseres i Kulturkvartalet på Sven Elvestads plass.
HSK vil at rådmannen finner ny plassering til «Scooter» slik at dette er avklart ved eventuell realisering av gitarmonumentet på Sven Elvestads plass.
Videre prosess med plassering skjer i samråd med Teknisk sjef.”

Torsdag formiddag kom ad-hoc gruppen for gitarmonumentet med følgende uttalelse:
“Ad hoc- gruppa for gitarskulptur har besluttet å legge prosjektet på is inntil videre. Beslutningen er forankret i det grunnleggende synet at skulpturen innebærer betydelig innsats å få reist fra alle involverte- fra kunstner og ad hoc- gruppe, til musikkmiljø og økonomiske støttespillere. Således fortjener og krever skulpturen en plassering der den er godt synlig for haldensere og tilreisende. Halden kommunes foreslåtte plassering i kulturkvartalet møter etter ad hoc- gruppas syn ikke disse hensyn. Vi er fortsatt av den oppfatning at Nico Widerbergs forslag til skulptur er den beste.”

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer