Vil ha 200 nye arbeidsplasser i arrangementsnæringen

Halden kommune har en målsetning om at det skal skapes 200 arbeidsplasser innen kultur-og arrangementsnæringen i Halden innen 2023. Prosessen omkring dette  har startet og i førersetet sitter kommunen sammen med Halden Turist.

I juni 2016 gjorde kommunen et vedtak om at det er behov for 1500 nye arbeidsplasser innen 2023: -Satsingen skal I hovedsak skje innenfor fire områder: Energi og digital innovasjon, Arrangementsbyen, Knoppskyting fra eksisterende virksomhet og andre gode prosjekter.

200 av disse arbeidsplassene ønsker kommunen å tilrettelegge for i kultur-og arrangementsnæringen. I et diskusjonsnotat til styret i Halden turist erkjenner kommunen at det er flere områder de ikke er gode nok på i dag. Det nevnes blant annet et kontorfellesskap for arrangører, fellesfunksjoner som gir stordriftsfordeler og spinoff-muligheter med nye arrangementer.

Halden Turist og Halden kommune har allerede en samarbeidsavtale som sikrer drift av turistkontor og forplikter Halden turist til å drive Svinesund infosenter. Turistkontoret skal også arbeide for å skape et positivt inntrykk av Halden som reisemål ved å fremskaffe informasjon om arrangementer, utarbeide nødvendig informasjonsmateriell og være offisiell reiselivsportal for Halden.
Det årlige kommunale tilskuddet til Halden turist er på i overkant av 600 000 kroner.

Jens-Petter Berget i Halden kommune skriver i notatet til Halden Turist:
– En viktig suksessfaktor for å lykkes med satsingen «Arrangementsbyen» vil være at forpliktelsen til Halden kommune og innsatsen blir samlet ett sted, der det er forankring i Halden og der det samlet sett gjør at Halden jobber sammen mot ett felles mål.  Halden turist har denne forankringen.

Halden kommune har bedt Halden Turist komme med en tilbakemelding på hvorvidt turistkontoret vil jobbe med ”Arrangementsbyen”, hvordan de ser på arbeidsoppgavene og størrelsen på det økonomiske tilskuddet de har behov for.

Turistsjef Liv Lindskog forteller at de er godt i gang med å drøfte ”Arrangementsbyen” i styret og at prosessen er positiv, men tar tid. De har allerede et prosjekt gående med Visit Østfold som var ment til å vare fra 2014 til 2016.
– Men arrangementssatsingen er så fruktbar og viktig for besøksnæringen og regionen generelt at man prioriterer å satse videre. Det er vi glade for, sier hun.
– Nå skal vi jobbe med en sterkere satsing i Halden og vi er i planleggingsfasen for hvordan arbeidet skal rigges.

Men hva må Halden gjøre for å lykkes videre som arrangementsby?
– Det er litt tidlig å si hvilke prioriteringer som skal gjøres, men jeg ser for meg at vi må jobbe med både eksisterende og potensielle nye arrangementer. Det må skapes en felles forståelse for totalopplevelsen og god forankring hos både kommune, besøksnæring og arrangører, forklarer Lindskog.
– Halden er allerede veldig flinke, men vi ønsker naturligvis å bli endre bedre. Totalopplevelsen av Halden med gode produkter og arrangementer er til glede for tilreisende og lokalbefolkning.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer