Vil gjøre kunsten tilgjengelig for flere

I løpet av de siste årene har Halden kunstforening blitt en mer og mer synlig aktør i kulturlivet i Halden. En av byens nye innbyggere, Mona Espelien, har engasjert seg for kunsten og nå blitt leder av kunstforeningen. 

I år er det 70 år siden Halden kunstforening ble stiftet. De har nå drøye 100 medlemmer og flere arrangementer og aktiviteter.
– Vi ønsker oss mange flere, og jobber aktivt med det. Det er et generasjonsskifte på gang. Det siste året har vi også fått mange yngre medlemmer. Det avspeiles også i styret, av 6 stykker er 3 under 40 år, forteller Espelien som nylig ble valgt som leder.

Hun flyttet til Halden for fem år siden og så et aktivt og levende kulturliv, men hun så ikke at kunsten var synlig.
– Da jeg flyttet til Halden var det lett å få øye på og tilgang til konserter, teater og show. Jeg opplevde at kunst var litt mindre tilgjengelig. Meldte meg derfor inn i Halden Kunstforening.

Hva er ambisjonene dine med kunstforeningen?
– Mine ambisjoner for Halden Kunstforening er å være med på å skape et spennende miljø hvor vi gjør kunst tilgjengelig for mange flere. Det er ikke slik at kunst er for noen få. Kunst er for alle, unge som gamle. Det blir et fokusområde, forteller hun.
– I vedtektene er det spikret at foreningens formål er å fremme interesse for kunst og kunsthåndverk i Halden ved utstillinger, foredrag, utlodninger, ekskursjoner, og å arbeide for å opprette et fast galleri i Halden. Dette har kunstforeningen arbeidet med i 70 år, og det arbeidet fortsetter. Vi ønsker å supplere et sterkt utstillingsprogram med flere lokale aktiviteter. Målet er at Halden Kunstforening skaper møtesteder hvor barn, unge og voksne, kunstnere og kunstbeundrere kan møtes.

Kunstforeningen har kontor og møtelokaler i Konservativen.

Halden har en lang historie med forskjellige kunstnere og aktører i kulturlivet. Hvor viktig er kunst for kulturbyen Halden?
– Det blir ingen kulturby uten kunst. Kunst er for viktig for alle og samtidskunst er viktig fordi den setter fokus på sider i samfunnet som andre eller annet ikke kan, mener Mona.
– Kunst underholder, engasjerer, provoserer, får frem lengsler og drømmer, inspirerer og skaper gode samtaler og debatter. Kunst er et globalt språk. Man kan uttrykke seg og bli forstått uten å snakke det samme språket eller bruke ord. Kunst er også med på å øke toleransen for det og de som er annerledes. Den former oss og får oss til å se oss selv på en ny måte. Et bilde kan si mer enn tusen ord, det er mer enn en klisjè.

Vi har ikke noe tall på hvor mange utøvende kunstnere det er i Halden, men det er flere profesjonelle kunstnere som har utstillinger med jevne mellomrom og det er aktører som Galleri Lille Martine, Galleri Wenda og flere. Mona ser muligheter ved at enda flere av dem blir synlige.
– I Halden finnes det mange dyktige kunstnere. Og stadig flere profesjonelle kunstnere flytter til Halden og etablerer seg her. Vi har gode gallerier, vakre skulpturer og mange utsmykninger.

Hvordan vil Halden kunstforening sette preg på kunsten i Halden og kulturlivet?
– En stund nå har vi jobbet hardt med å få Halden Kunstforening med i dataalderen. Etter mye arbeid er nå medlemsregisteret, regnskap, samlingen, arrangement osv. lagt inn i et web-basert styringsverktøy. Det er også opprettet nettsider, facebook og instagram. Dette gir oss et helt nytt grunnlag for å bli mer oppdatert og synlige fremover, forklarer hun.
– Med meg i styret har jeg 5 fantastisk dyktig og engasjerte styremedlemmer. Det er Glenn Marius Skibsted, Grete Kopp Arnestad, Emilie Langbråten, Fam. Holter og Thomas Weel. Sammen har vi som mål å bli mer synlige og ta mer plass i kulturbildet i Halden.

Sist deltok de på Barnas Dag med en workshop på Erlandsen der barn fikk male på t-skjorter. Det ble stor suksess og fremover vil de jobbe med å være synlige med egne arrangementer og delta på andres arrangementer.
– Halden Kunstforening er også valgt ut til å delta i storsatsningen NåDa. I det prosjektet vil ungdom, kunstnere og kunstforeningen gjennom samtidskunst utforske lokale kulturminner. Det arbeidet vil resultere i en utstilling i 2018, sier Mona.
– Med store arrangement som 70-års jubileet og deltagelse i NåDa-prosjektet vil vi synes, men vi vil også bli mer tilgjengelige ved f.eks. å delta på det som skjer i byen. Vi vil åpne opp noen av våre arrangement for alle, ikke bare for våre medlemmer.

Det høres ut som om samarbeid er et nøkkelord for planene deres i 2017?
– Vi ønsker å bli mer synlige og attraktive for flere kunstinteresserte i alle aldre. Vi vil sette vårt preg på byen ved å spille på lag med andre kulturinstitusjoner. Vi ønsker å gjøre større og mindre prosjekter sammen med lokale kunstnere.  Det er et fantastisk mangfold i Halden og det ønsker vi å fremme og være en del av. Vi er en entusiastisk gjeng som gleder oss til mange spennende oppgaver fremover.

Halden kunstforening kan du lese mer om her.

Kommentarer

kommentarer