Vil gi svømmeopplæring i kommunal regi

I desember 2015 leverte Halden svømmeklubb et tilbud til Halden kommune på svømmeundervisning for elevene i Halden-skolen. Så ble det stille en god stund før svømmeklubben purret på at de ville ha en tilbakemelding. Nå har Rådmannen bestemt seg for å videreføre dagens svømmetilbud med kommunens egne ansatte.
Foto: Halden svømmeklubb

Saken om svømmeundervisning for elever i Halden har bakgrunn i at det fra skoleåret 2015/2016 ble innført nye kompetansemål for svømming, selvberging og livredning. Svømmeklubben ble oppfordret av kommunen til å levere et tilbud på hvordan de kunne gi svømmeundervisning. Det gjorde de i desember 2015, og midtveis i juni 2016 fikk de tilbakemelding om at kommunen ikke anså tilbudet som aktuelt å benytte seg av.
– Er det virkelig så enkelt, ingen form for dialog eller forhandlinger, bare et avslag fra en ansatt i kommunen, uten at politikerne som ba om utredningen om muligheten for hjelp fra svømmeklubben blir forelagt vårt tilbud? Vi har lagt ned et stort arbeid i å utdanne instruktører og har et meget bra opplegg når det gjelder svømmeundervisning. Vi finner det derfor litt underlig at vi ikke blir brukt som samarbeidspartnere / rådgivere i denne prosessen, sa Per Forsstrøm i Halden Svømmeklubb den gangen.

Så kom Halden kommune på banen igjen og innkalte Halden Svømmeklubb til et oppklarende møte 16.august.
I sakspapirene til Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst oppsummeres møte slik:
I møte med HSK 16.08.16 ble kommunens plan for svømmeopplæring i egen regi presentert, samtidig som mulige samarbeidsformer som kan være aktuelle på et senere tidspunkt ble sett på. Kommunalsjefen ga noen innspill til hvordan HSK kan komme i posisjon til å sikre rekrutteringen til klubben, samt bidra til svømmeferdighet hos Haldens barn og unge. Det finnes enkelte eksempler på samarbeid mellom kommuner og svømmeklubber som bør vurderes, og det var enighet om at begge parter er tjent med en god dialog i tiden fremover.

Rådmannen foreslår ovenfor Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst at Halden kommune viderefører svømmeopplæring i egen regi.
I sakspapirene orienteres politikerne om at ”Halden kommune har, i likhet med svært mange andre kommuner, de siste årene ikke oppfylt kravene i læreplanen.”
For å oppfylle læreplanen foreslår Rådmannen at følgende svømmeundervisning skal tilbys elevene i Halden-skolen:
3.trinn: 14 skoletimer (obligatoriske)
4.trinn: 10 skoletimer (for de som ikke er trygge på dypet etter 3.trinn)
6.trinn: 2 skoletimer (kartlegging av de som ikke lærte seg å være trygge på dypet på 4. trinn)
7. trinn: 10 skoletimer (for de som kartleggingen på 6.trinn viste fortsatt ikke har lært seg å være trygge på dypet)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer