Vil flytte HKK til Risum

For et snaut år siden startet diskusjonen i Halden kommune om hvilke virksomheter eller aktører som skulle flyttes til Risum videregående skole. Nå er det klart at Halden kommunale kompetansesenter flytter dit innen 30. juni.

I mai 2016 ble Halden kommune og Østfold fylkeskommune enige om en intensjonsavtale som innebar at kommunen skulle kjøpe bygningene på Risum videregående skole. Hva byggene skulle brukes til var det den gang ingen som hadde noe svar på.
I en utredning ble Sentralkjøkkenet, Skole- og Miljøsenteret, Halden kommunale kompetansesenter, Østfoldmuseene, Det norske Blåseensemble, Opera Østfold og kommunens kortidslager nevnt som mulige virksomheter på Risum.

Avdelingsleder for eiendom i Halden kommune, Knut R. Nilsen, forteller at det arbeides med å flytte Halden kommunale kompetansesenter til Risum innen 30. juni.

Halden kommunale kompetansesenter driver i dag i Os Allé 9. De driver kurstilbud, norskkurs for innvandrere og grunnskole for voksne i fagene matematikk, norsk og engelsk.

 

Kommentarer

kommentarer