Vil beholde linjene i Halden

Tirsdag hadde fylkespolitikerne i Opplæringskomiteen i Østfold Fylkeskommune møte der Skolebruksplanen sto på sakskartet. Det innebar flere avgjørelser som påvirker Halden videregående skole sin fremtid.
Foto: La Risum leve 

De siste ukene har det vært mye fokus på hva som skjer med Halden videregående skole avdeling Risum, hva som skjer med de ulike linjene og om Halden får tilført noen nye linjer.

Nå er fasiten klar.

For Halden videregående skole sin del var det opprinnelig foreslått at både Restaurant-og matfag og Musikk og drama skulle flyttes ut av byen.
Begge linjene ønsker politikerne i fylkeskommunen å beholde i Halden.
Når det gjelder linjen Musikk og drama spiller fylkeskommunen ballen videre til Halden kommune. Fylkeskommunen forutsetter at kommunen stiller sentrumsnære øvingslokaler til disposisjon, og det er ønskelig med en langsiktig leieavtale. I vedtaket står det at lokalitetene må være lett tilgjengelig når nybygg for et samlet Halden videregående skole i sentrum er ferdigstilt.

I vedtaket står det også at det alternativt søkes opprettet et 5 timers valgfag i Musikk og drama ved studiespesialiserende. Det må da forstås dithen at dette skjer hvis ikke lokaler til linjen kommer på plass når Halden videregående skole er ferdig bygget.

Opplæringskomiteen har også fattet vedtak om at det ønskes opprettet et fylkesdekkende tilbud for IT i Halden, at vg2 Kjøretøy i Halden skal flyttes til Kalnes og det opprettes en klasse i kjemi/prosess i Halden.

Når det gjelder intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Østfold fylkeskommune om Risum, så er det vedtatt i skolebruksplanen for fylkeskommunen at oppgjør og overtagelse skal finne sted senest 31.12.2018 hvis partene blir enige om kjøpesum.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer