– Vi vil ikke inn i Viken

Regjeringen legger frem forslag om at Østfold skal inngå i en ny region sammen med Akershus og Buskerud fra 2020. Det er helt motsatt av hva kommunestyret i Halden ønsket da de ga sitt innspill til regionreformen.

Etter tusenvis av sider med utredninger og tusenvis av kroner til byråkrater og utredere som har utredet melder nrk.no at Regjeringen kommer med forslag til hvordan Norgeskartet skal se ut. Antall kommuner skal endres og fylkene skal bli regioner.
For Østfold sin del betyr det at fylkeskommunen er historie fra 2020 og at en ny region med Østfold, Akershus og Buskerud skal se dagens lys. Den skal hete Viken.

I tillegg skal 18 kommuner i Østfold bli til 13 ved at Moss og Rygge slår seg sammen frivillig og Spydeberg, Eidsberg, Askim og Hobøl skal slås sammen med tvang.

I september sendte Halden kommune sin uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der var byens politikere tydelige på at de ikke ønsket Østfold inn i en stor region.
– Regioner må ikke bli for store. Det må tas hensyn til folks identitet og forankring, het det i vedtaket.
– En framtidig funksjonell region må være et geografisk område som fungerer sammen økonomisk og sosialt, har felles bolig- og arbeidsmarked, samt deler identitet og utfordringsbilde. I dag er det delvis manglende samsvar mellom utfordringsområder og politisk – administrativ inndeling. Relevante eksempler er klimatilpasning, vannforvaltning, kompetanseutvikling, transport- og arealplanlegging og næringsutvikling.
Den nye regionen med Akershus og Buskerud vil medføre at Østfold kommer i samme område som for eksempel Hemsedalsfjella og Hardangervidda. Regionen grenser til Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark og Vestfold i tillegg til Oslo. Det sier seg selv at dette blir store avstander. Haldens politikere skrev i høringssvaret at det må tas hensyn til avstander og nærhet til innbyggerne.
– Det er viktig at regioner og regional statlig forvaltning har en nærhet til innbyggere og kommuner for å sikre kunnskap om lokale forhold, både når det gjelder tjenesteproduksjon (det må finnes et variert linjetilbud på videregående skole lokalt), areal- og samfunnsplanlegging og lokal næringsutvikling.

Ordfører Thor Edquist er uenig i Regjeringens konklusjon om at Østfold skal inn i en region med Buskerud og Akershus.
– Vi har et enstemmig vedtak fra kommunestyret om at vi ikke vil inn i en så stor region. Vi mener at Østfold og Akershus hører naturlig sammen som en bo-og arbeidsregion. Jeg vil sende brev til kommunaldepartementet og minne om vårt kommunestyrevedtak og at vi er uenige i at vi skal inn i Viken.

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti, er bekymret.
– Skal vi gjennomføre en regionreform, må vi først snakke om hvilke oppgaver som skal løses – deretter kan vi ha en reell diskusjon om hvordan vi best skal organisere oss for å løse disse oppgavene. Det burde være en selvfølge at man hadde klarhet i hvilke oppgaver som skal løses, før man bestemmer seg for hvordan man skal organisere seg. Det som likevel overrasker og skremmer meg mest, er hvordan de borgerlige partiene (Høyre, FrP, KrF og Venstre) nok en gang synes å sette seg selv over lokaldemokratiet og folkeviljen. Og akkurat det, burde bekymre flere enn meg, skriver han på sin facebookside.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer