– Vi trenger mer ressurser

På helsestasjonen i Halden er det både jordmødre og helsesøstre i full sving med dagens gjøremål. Det er hektiske dager med mye innhold og mange familier som er innom. Enhetsleder på Helsestasjonen, Liv Steilbu, syns de får til mye med de ressursene de har, men skulle gjerne hatt mer til forebyggende arbeid.

En eller annen gang i løpet av livet er de aller fleste innom helsestasjonen. Når man er gravid er det oppfølging hos jordmor.  Når man har fått barn er det helsesøster og lege som følger opp. På barneskolen stifter man nærmere bekjentskap med skolens helsesøster og som ungdom kan man besøke Ungdommens helsestasjon to ganger i uka.

I Halden blir det født i underkant av 350 barn i året. Det finnes nasjonale normtall som sier noe om hvor mange nyfødte pr. år en helsesøster skal følge opp. Steilbu forteller at det nasjonale normtallet er 65 nyfødte.  I Halden er det 71.
– Vi jobber med et bredt spekter av tjenester med mange forskjellige oppgaver. En av kjerneoppgavene våre er å gi tilbud til de gravide og alle som kommer til helsestasjonen etter at barnet er født. Vår oppgave er å styrke foreldrene i troen på seg selv, forteller hun.
De har mye fokus på å fange opp de barna som ikke følger en normal utvikling eller der familien trenger noe ekstra.
– I snitt er det omtrent 15 nye familier hvert år som vi følger opp ekstra med ulike tiltak. Vi har blant annet foreldreveiledere som er mye på hjemmebesøk og en helsesøster som gir ekstra oppfølging og som er på hjemmebesøk. De aller fleste familiene følges opp fra de starter med kontroll hos jordmor under graviditeten.

Det er mange familier i Halden som trenger det lille ekstra av oppfølging og tiltak og Steilbu skulle ønske de hadde mer ressurser til å kunne gjøre mer på det området.
– Vi jobber med ulike prosjekter for å ha fokus på det. Nå har vi vært med i et kompetansehevingsprogram som handler om de barna som er eksponert for rus, vold eller psykisk uhelse hos foreldrene. Det handler om å se signaler hos barna så tidlig som mulig for å sette inn hjelpetiltak. Det er en stor utfordring, men noe vi er veldig opptatt av, forteller hun.
De arbeider også med et prosjekt for foreldre som ønsker å lære mer om godt samspill med barn.
– Det siste halvannet året har vi hatt kurs om noe vi kaller Trygghetssirkelen. Det er en foreldreveileder og en fra familievernkontoret som leder kurset. De har fokus på hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hvordan foreldrene kan imøtekomme disse behovene. Dette tilbudet hadde vært nyttig for enda flere familier og vi har flere på venteliste. Håpet er at vi kunne fått ressurser til å utvide prosjektet.

5Z8QJ8SIHD

I barneskolen forbinder veldig mange helsesøster med vaksine og den man kan gå innom hvis man har det litt vanskelig. I Halden kommune har helsesøstrene knapt med tid pr. elev. Det nasjonale normtallet for hvor mange elever en helsesøster i full stilling skal ha er 290 elever. I Halden er antallet 680.
– Det er ingen tvil om at det er en utfordring at det er mange elever pr. helsesøster i grunnskolen. Jeg mener at gode barnehager og gode skoler er superviktig for barnas helse og utvikling. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å ha ”åpen dør” til helsesøster for elevene slik at de kan komme til oss med sine utfordringer, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde større ressurser, forklarer Steilbu.
De ønsker seg ressurser til å kunne jobbe både helsefremmende og forebyggende.
– Det er viktig at vi ser hele løpet for barna fra de er på helsestasjonen til grunnskolen og deretter videregående skole. Alt henger sammen, også når det gjelder å sette inn forebyggende tiltak ovenfor de som trenger det og da eventuelt samarbeid med Barnevernet. Det er vanskelig å vise til konkrete resultater når man må se utviklingen over mange år, og dermed er det også en utfordring å få ressurser nok til det forebyggende arbeidet.

12980898_10153563136185872_2001359359_o

Steilbu opplever at de får mange positive tilbakemeldinger på jobben de gjør på Helsestasjonen i Halden.
– Det er mange som er innom Maurtua åpne barnehage og her ser jeg at vi har en viktig rolle for å motivere foreldrene til å søke om barnehageplass til barnet sitt. Vi har også Ungdommens helsestasjon som er åpen hver mandag og torsdag. Den er godt besøkt og fungerer som et fint tilbud til de ungdommene som trenger det.

Vi utfordrer Steilbu til å komme med helt konkrete ønsker om hva som kan gjøre tilbudet Helsestasjonen i Halden gir enda bedre.
– Kort oppsummert så ønsker vi oss en større jordmorstilling enn det vi har pr. i dag, vi ønsker oss mer ressurser til helsetjenesten på barneskolen og vi skulle gjerne gitt de familiene som sliter litt et bredere tilbud.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer