– Vi ønsker å selge eller rive

Det er mange år siden Kornsjø hadde sin storhetstid som jernbanestasjon. Stasjonen ble for noen år siden solgt til Håkon Stang, mens Rom Eiendom fortsatt eier lokstallen. Den ønsker de å rive eller selge.

Historien om Kornsjø stasjon starter på slutten av 1800-tallet og strekker seg fram til stasjonen ble fredet av Riksantikvaren i 2001. Stasjonen utgjorde i mange tiår sentrum for handel og trafikk i området. Nå er stasjonen i privat eie, mens det som er igjen av bygninger rundt fortsatt eies av Rom Eiendom. Rom Eiendom er et eiendomsutviklingsselskap som er heleid av NSB.

Anette Braathu Haaverstad, eiendomssjef i Rom Eiendom, forteller at de i 2011 søkte kommunen om å få rive lokstallen og de andre bygningene i tilknytning til stasjonen. Den gangen stoppet dialogen mellom kommunen og Rom Eiendom opp. Nå ønsker eiendomsselskapet å ta opp prosessen på nytt.
– Vi har solgt stasjonen på Kornsjø og har et ønske om å få solgt de resterende byggene vi har på stasjonsområdet. Man må gå langs togsporet for å komme til lokstallen. Den har stått tom i veldig mange år og det er ikke noe utleiemarked i området, forteller Haaverstad. Hun er klar på at Rom Eiendom ikke vil prioritere å sette i stand lokstallen.

Foto: Nina Røsnæs

Når ROM eiendom søkte om å få rive i 2011 var det Fylkeskonservatoren som anbefalte Halden kommune å si nei. Begrunnelsen var at hele det gamle stasjonsområdet har høy kulturhistorisk og antikvarisk verdi.
– Lokstallene med svingskive hadde en viktig funksjon og var en naturlig del av den tidligere virksomheten på Kornsjø stasjon, står det i brevet.

Andreas Ebeltoft, antikvar hos Fylkeskonservatoren, undertegnet brevet i 2011. Han mener fortsatt at Lokstallene på Kornsjø er av kulturhistorisk verdi.
– Lokstall med svingskive er det ikke så mange igjen av i Norge. Før vi eventuelt mener noe om dette igjen nå så må vi ha en befaring. Det er opp til Rom Eiendom å ta initiativet til en prosess om hva de ønsker å gjøre på Kornsjø.

Foto: Nina Røsnæs

Stine Lerhol er fagleder på byggesaksavdelingen i Halden kommune. Hun forteller at det ikke har skjedd noe i saken om lokstallen på Kornsjø de siste årene, men at kommunen aldri fattet noe vedtak.
– Uttalelsen fra Fylkeskonservatoren i 2011 var grunnlaget for vårt svar til Rom Eiendom, skriver hun i en mail. I brevet fra kommunen står det at de den gangen ville avvente en ytterligere vurdering av hele området.

Jernbaneverkets verneplan ble sist oppdatert i april 2015.
Der står det at Kornsjø stasjon er fredet og at ”den gamle stasjonsbyen inntil videre skal behandles som fredet”. I en merknad tas hele området på Kornsjø inn i vurderingen.
– Utviding av vernet til å gjelde hele det gamle stasjonsstedet med butikker, hotell m.v. er aktuelt.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer