– Vi ønsker å ha styringen

Det er mange år siden prosessen med å samle reiselivs-Østfold i et selskap startet. Prosessen ble startet på bakgrunn av politiske ønsker om sammenslåing og har støtt på mange utfordringer underveis. Styret i Halden Turist konkluderte nylig med at de slik det er nå ikke ønsker en sammenslåing.

På styremøtet 30. august behandlet styret i Halden Turist en utredning om samling av destinasjonsselskapene i Østfold. Styret konkluderer med at de ikke kan se at fordelene er større enn ulempene ved å legge alle ressurser i Visit Østfold og legge ned Halden Turist.

Visit Østfold så dagens lys for drøye to år siden og fungerer som et markedsføringsselskap for reiselivet i Østfold. Selskapet eies av fylkeskommunen, Halden Turist, Visit Fredrikstad Hvaler, iSarpsborg og Indre Østfold IKS.

Spørsmålet som fylkeskommunen, Visit Østfold og destinasjonsselskapene jobber med er hvorvidt de skal ta det skrittet det vil være å legge ned lokale selskaper og danne et felles destinasjonsselskap for Østfold.
– Vi ønsker å fortsette et samarbeid i Østfold, men vi ønsker ikke å legge ned Halden Turist uten at vi helt konkret vet hva som skjer videre, forklarer Liv Lindskog som er daglig leder i Halden Turist.
Styret i Halden Turist diskuterte flere momenter rundt en sammenslåing og mener blant annet at de i større grad kan påvirke turistkontorets oppgaver hvis de er selvstendige enn hvis de er i Visit Østfold. De er også skeptiske til at medlemskontingenter og kommunens bidrag skal gå til Østfoldselskapet i stedet for at det går til å drifte et lokalt turistkontor i Halden.
– Vi er positive til å fortsette med å utvikle markedssamarbeidet som er i Østfold i dag, men vi ønsker ikke å gi fra oss makt- og påvirkningsmulighet. Vi ønsker å ha styringen og tror vi får mer igjen for pengene hvis vi får disponere dem selv, avslutter Lindskog.

Styret i Halden Turist består av Sverre Stang, Else-Marie Andersen Guldahl, Marianne Olsen, Winnie Gjerdalen, Marit Dahl, Jo Køhn, Dag Strømsæther og Thor Edquist.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer