-Vi må bli flinkere til å se over grensene

Foreningen Norden jobber for å styrke nordisk samarbeid, og mener et mer sammensveiset Norden vil gi oss en sterkere stemme ute i den store verden.

Medlemsmassen utgjøres stort sett av den eldre garde. Men leder for foreningen Norden Halden, Bjørg Jacobsen synes nordisk samarbeid burde være et relevant og viktig tema også for yngre mennesker.

Men hva driver egentlig Foreningen Norden med?

-Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig forening, forteller Bjørg, vi jobber for å fremme nordisk samarbeid, kultur og språkforståelse på tvers av grensene. Vi er en paraplyorganisasjon, og alle de fem nordiske landene er medlemmer i foreningen. Så har vi ett styre på toppen. Alle de nordiske landene har hver sin landsforening.

La Pippi snakke svensk

Språkforståelse mellom de nordiske landene er et sentralt tema. Foreningen Norden har jobbet mye mot skolene, og forsøker å oppmuntre til språkforståelse på tvers av grensene. Foreningen har blant annet lagt mye press på NRK for å få slutt på at de dubber nordiske barneprogrammer.

-Vi hadde en kampanje for noen år siden som het “La Pippi snakke svensk”. Til og med norske og svenske ungdommer har problemer med å forstå hverandre nå, de tyr jo til engelsk ganske fort. Nordmenn, svensker og dansker bør kunne forstå hverandres språk! Dette er veldig viktig for oss. NRK har vært veldig steile; så lenge barna er under skolealder skal programmene dubbes hvis de er laget på svensk eller dansk. Men vi undervurderer barna, mener nå jeg, de skjønner mer enn vi tror. Vi må bare sørge for at barna blir eksponert for de ulike nordiske språkene oftere.

Sammen hadde vi stått sterkere

Men det er ikke bare språk som er viktig for Foreningen Norden.

-Vi burde bli mye flinkere til å samarbeide politisk også, sier Bjørg. Det er for lite slagkraft i de beslutningene som tas i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Hvis vi slår sammen de nordiske landene ville vi vært på størrelse med landene i G20-gruppen. Vi er naturlige samarbeidspartnere, og vi hadde fått en helt annen slagkraft ut i verden hvis vi hadde stått sammen i viktige politiske saker. Vi ville fått en ny styrke, både innenfor miljøvern, forsvaret og andre felt.

Samferdsel og grensehindre

For Foreningen Norden Halden er også samferdsel og grensehindre et svært viktig spørsmål.

-Det bør være mer samarbeid på tvers av grensene når det gjelder samferdsel, sier Bjørg, det hadde vært naturlig at de nordiske landene samarbeidet rundt jernbaneutvikling for eksempel. Dette er en fanesak for Norden her i Halden, og det har vært jobbet mye med dette sentralt også. Dette med å fjerne grensehindrene mellom de nordiske landene er også svært viktig for oss. Det må bli lettere å dra på tvers av grensene og jobbe for eksempel, og det burde ikke være umulig å få til et felles personnummersystem. Eller et felles ID-system.

Foreningen Norden Halden er en av de største i landet. Foreningen har 225 medlemmer i dag, mot foreningen i Oslo som har rundt 600. Det er godt oppmøte på medlemsmøtene også.

Styret i Foreningen Norden i Halen.  Fra venstre bak: Elisabeth Berg; styremedlem, Sylvi Sandvik Heldal; kasserer, Erling Günther; vara i styret, Terje Vidar Høvik; vara i styret, Inger Blomsnes; vara i styret, Inger Haugene Kommunens rep (vara). Foran, fra venstre: Torhild Larsen; sekretær, Bjørg Jacobsen; leder, Svein Olav Hansen; nestleder. Ikke tilstede på bildet; Hilde Jigarp; styremedlem, Øystein Lillås Kommunens rep.

-Vi er stort sett mellom seksti og åtti medlemmer som stiller på hvert medlemsmøte, forteller Bjørg, så oppmøtet er svært godt. Vi har møte en gang i måneden utenom på sommeren.

På medlemsmøtene er det som oftest et foredrag, et underholdningsinnslag av musikalsk art, samt lett servering. Underholdningen er som regel en lokal musiker eller gruppe. Nylig var Ingeborg Moræus Hansen på et medlemsmøte, hun er en kjent “nordist”. Noen ganger blir det paneldebatter. Det er Det Gamle Meieriet selskapslokaler som er tilholdsstedet.

I tillegg arrangerer Foreningen Norden dagsturer og 3-5-dagersturer. I fjor var de på Færøyene og i år står Gotland for tur.

-Dessuten skal vi på Vikingefestival i Tønsberg og Julemarked på Mårbacka i år, forteller Bjørg.

Kjennskap gir vennskap

Neste år fyller Foreningen Norden 100 år. Da blir det en markering, men det er ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres. I 2019 er det også vennskapsbesøk til vennskapsbyen Sastamala i Finland.

-Vi har et godt samarbeid med vennskapsbyene våre i Danmark, Sverige og Finland, forteller Bjørg. Halden kommune har siden 2012 gitt Foreningen Norden Ansvaret for å drifte vennskapsby-samarbeidet, Annethvert år er det vennskapstreff. I fjor var vi i Skövde og neste år er det altså Finlands tur til å invitere de tre andre byene.

Bjørg synes det er litt underlig at vi kan såpass lite om hverandre her i Norden, og at vi ikke samarbeider i større grad. Dette er noe av det hun vil gjøre noe med gjennom Foreningen Norden.

-Vi har kranglet og kriget i mange år her i Norden, men det er jo veldig lenge siden. Vi må bli flinkere til å se over grensene. Nå har vi blitt så globale at vi nesten glemmer de nærmeste naboene våre. Mottoet for vennskapsbyene har vært Kjennskap gir vennskap, forteller Bjørg, det synes jeg er et fint motto, og det beskriver godt hvordan vi tenker i Foreningen Norden.

Bjørg vil gjerne avslutte med en oppfordring:

-Vi ønsker oss flere medlemmer av den yngre garde, gå gjerne inn på Foreningen Nordens hjemmesider og lær mer om oss og hva vi holder på med!

Her finner du Foreningen Nordens hjemmeside.

Her finner du Foreningen Norden Haldens Facebookside.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer