– Vi kommer til å skru av lys og varme

Debatten om Arbeidersamfundet har i løpet av torsdagen rullet videre blant byens politikere og engasjerte kulturfolk. Fra et lite lyspunkt og håp på onsdag heller det nå i stedet mot både mørkt og kaldt.

En av de store diskusjonene i onsdagens Hovedutvalgsmøte var hvorvidt det kunne være aktuelt med et makeskifte. Alle partiene delte ønsket om nytt liv i Arbeidersamfundet, men de var ikke enige om veien dit. I løpet av møtet gjorde Høyres Yngve Milde det klart at de ikke ønsket en løsning som innebar makeskifte.
Det standpunktet forklarer han mer detaljert nå.
– Kommunen eier, kjøper og har kjøpt bygg hovedsakelig av to årsaker –  strategisk/kulturell  verdi og økonomisk besparelse. Kjøp av blant annet bygg fra Halden kommunale pensjonskasse oppfyller begge vilkårene, da vi har hatt leiekontrakt på byggene, og at det er bygg som Halden kommune tidligere har eid og nå kjøper på grunn av den strategiske/kulturelle verdien. Hadde vi ikke hatt en økonomisk gevinst, ville disse byggene antageligvis ikke blitt kjøpt på nåværende tidspunkt, sier han.
– Halden Høyre er av den oppfatningen av Arbeidersamfundet har en stor kulturell verdi, men samtidig ser vi at erfaringstallene for oppgradering til TEK10, i tillegg til byggets kjøps- eller markedsverdi, gjør at den totale summen kommunen må ut med for å kjøpe og ta i bruk Arbeidersamfundet ikke er overkommelig med den nåværende økonomiske situasjonen kommunen er i. Ved et eventuelt makeskifte så vil konsekvensen av prislappen være at vi må gi fra oss flere bygg vi sitter med og som har strategisk/kulturell verdi og/eller som gir oss/vil gi oss en økonomisk besparelse, og det er heller ingen god løsning.

14103031_10153677184496529_5466055170449122699_o

Leder av Halden kulturråd, Morten Andrè Berger, blir bare mer og mer frustrert etter hvert som diskusjonen tar av. Han er krystallklar på at kulturrådet ikke har økonomisk kapasitet til å bære Arbeidersamfundet på egenhånd og at det aldri har vært planen. Planen har hele tiden vært et makeskifte der kommunen og byggeier Vestengveien Utvikling bytter eiendommer.

Er forslaget om en stiftelse i det hele tatt gjennomførbart?
– 
Skal Kulturrådet trekke lasset videre på egenhånd, er svaret mitt klart nei. Personlig kunne jeg tenke meg å bruke fritiden på annet enn å stange hodet i veggen. Rent politisk er saken helt håpløst så lenge de ikke evner å samarbeide.

I et intervju med Halden Arbeiderblad sier Dan Levi Berg-Nilsen fra Vestengveien Utvikling at de er villige til å forhandle om et makeskifte, men at de nå har ventet lenge.
– Vi har egentlig ventet lenge nok. Nå skal jeg sette meg inn i saken, men vi kommer til å skru av lys og varme. Det har stått på. Vi kommer til å tappe fyringsrør og vannrør. Så lenge det ikke er noen løsning, kan vi ikke bruke for mye penger på Samfundet.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer