– Vi jobber med veldig mye forskjellig

Den første helgen i mars skal han ta i mot kolleger fra hele Norge til samling på Fredriksten. Men frem til det er det anbud som skal regnes på, oppdrag som skal fordeles og avgjørelser som skal tas. Det er hektiske og innholdsrike dager for Hans Kristian Berg i Halden og Enningdalen Bygdeservice SA.

Berg jobber på heltid med Bygdeservice. Halvparten av tiden bruker han på den nasjonale organisasjonen, der han er daglig leder. Den andre halvparten jobber han for Halden og Enningdalen Bygdeservice SA.
– Mange har hørt om bygdeservice her i Halden, men de fleste vet ikke at vi har 52 foretak i hele landet. Den første helgen i mars skal vi ha landssamling på Fredriksten, forteller han.
Bygdeservice har en omsetning på omtrent 250 millioner på landsbasis.
– Vi har ikke nøyaktige tall på hvor mange gårdsbruk dette bidrar til driften for, men det er gjort anslag på at over 1200 gårdsbruk har omsetning  gjennom et lokalt bygdeserviceforetak.

På samlingen får de blant annet besøk fra Innovasjon Norge som skal snakke om ”Hvordan skape vekst” og  den svenske organisasjonen ”Farmartjänst” skal presentere seg. Det blir også faglig påfyll med presentasjon av minirenseanlegg, demonstrasjon av produkter og informasjon om forsikringer og regler.
– Vi jobber hele tiden med rådgivning, rekruttering, profesjonalisering, nettverksbygging, kompetansebase og kontakt med myndigheter. Jeg gleder meg til å vise frem Fredriksten og Halden til folk fra hele landet.

Hovedbilde

Halden og Enningdalen bygdeservice har 14 eiere og omsetter for i overkant av 13 millioner.
– Vi jobber med veldig mye forskjellig. Mange kjenner oss nok fordi vi måker og strør mange steder på vinteren. Men vi tilbyr også trefelling, stubbefresing anleggsarbeid og tømrertjenester forteller Berg.
Når forespørsler og oppdrag kommer inn fra kunder fordeles de til de ulike eierne.
– Vi fordeler ut i fra kompetanse og tilgjengelighet. Det kan nesten sammenlignes med en drosjesentral. I tillegg er vi innleid i andre selskaper, slik at vi hjelper næringslivet lokalt i arbeidstopper med å stille kvalifisert personale til rådighet.

12027552_984255171595922_3733568385572533618_n

Konkurransen i bygg- og anleggsbransjen er tøff, og Berg legger ikke skjul på at det også er noe de merker.
– Vi driver i en næring som er både kompetanse- og utstyrskrevende. Vi ønsker å være en samarbeidspartner, ikke nødvendigvis en direkte konkurrent til eksisterende lokale næringer.

Han nevner vegetasjonspleie som et felt hvor det ofte har kommet inn utenlandsk rimelig arbeidskraft.
– Det kommer stadig høyere krav til kompetanse, og det er til vår fordel. Vi tilbyr kundekontakt og kompetansefortrinn. I strategiplanen vår for 2016-2021 har vi en målsetning om å øke omsetningen og antall eiere med 35%.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer