Verdensbro går mot nedleggelse

Halden, onsdag 29. mai 2024

Verdensbro har siden 2018 drevet inkluderende kulturelle tilbud, gratis for barn og ungdom i Halden og Fredrikstad. I år er planene klare for å utvide virksomheten til Sarpsborg. I løpet av disse årene har over 8 000 unge i alderen 3-20 år deltatt aktivt og over 50 000 vært med som publikummere. Disse mister nå etter all sannsynlighet sine kultur- og fritidstilbud, og viktige, inkluderende mestringsarenaer for barn og unge og barnefamilier i Østfold.

Hovedgrunnen til dette er manglende økonomisk støtte til drift fra fylke og stat. Verdensbro har de to siste årene søkt driftsmidler fra disse på 1 million kroner fra hver, uten resultat.

I tillegg har Barne- ungdoms- og familiedirektoratet avslått videre støtte til den kulturelle møteplassen i Halden.

Både styret og eierne i Verdensbro er skuffet over regjering, storting, fylkesting og partier som gir uttrykk for at de ønsker å satse på inkludering av flest mulig barn og unge i kulturlivet, og likevel ikke finner løsninger for å støtte Verdensbros aktiviteter. Spesielt i en tid hvor norsk kulturindeks viser hvor lavt de store Østfoldkommunene scorer på kulturtilbud til denne gruppen. For barna og ungdommene i Østfold ser det derimot ut til at det blir færre tilbud og muligheter for inkludering og mestring fremover, om Verdensbro forsvinner.

Styret prioriterer å drive organisasjonen på en bærekraftig måte, både i forhold til forpliktelser gitt i søknader, og i forhold til ansvaret det har som arbeidsgiver for de ansatte. Dette er mildt sagt utfordrende, siden Verdensbro baserer 90 prosent av sin drift på prosjektmidler.

Dette gjør at styret i Verdensbro ser seg nødt til å komme med følgende anbefaling til generalforsamlingen:

Dersom det ikke kommer konkrete vedtak om statlig og fylkeskommunalt driftstilskudd til Verdensbro AS eller andre inntekter av vesentlig art innen 20. juni, fremmer styret, overfor generalforsamlingen, forslag om å avvikle selskapet fra 1. august. Dette etter aksjelovens kapittel 16. Bakgrunnen er selskapets økonomiske situasjon.

Alle prosjekter frem til denne datoen gjennomføres som planlagt.

Verdensbro ønsker å takke Halden Kommune for vedvarende drifts- og prosjektstøtte samt Sparebank1stiftelsen Halden, Berg Sparebank, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, BUFDIR, Kulturdepartementet og Østfold/Viken Fylkeskommune for prosjektstøtte opp gjennom årene.

Foto: Johannes Granseth.

 

 


 

Kommentarer

kommentarer