Verdensbro er etablert som ikke-kommersielt aksjeselskap i Halden

Fredag kom formalitetene på plass i forbindelse med opprettelsen av Verdensbro AS, et nytt selskap som har flyttet inn i nyoppussede lokaler i det gamle bankbygget ved Bikkjetorget på nordsiden av Busterudparken.

Verdensbro har tidligere fylkeskultursjef Bjørn Edvardsen som styreformann og et styre som består av Dina Billington, Stein Cato Røsnes og Laverne Wyatt med Ove Billington som daglig leder.

Verdensbro er et ideelt aksjeselskap som ikke deler ut overskudd til aksjeeierne, eventuelle overskudd blir brukt til det som er formålet med virksomheten, i følge vedtektene, «Selskapets virksomhet er å tilrettelegge for at alle skal kunne delta på kultur- og fritidstilbud og ha enestående kunst- og kulturopplevelser».

Verdensbro vil blant annet fortsette arbeidet med «Fargespill Østfold».

Fredag ettermiddag var det en markering i Verdensbros nye lokaler der ordfører Anne-Kari Holm var til stede sammen med representanter for bankstiftelsene som er vesentlige sponsorer av «Fargespill» og styret.

Dina Billington og Anne-Kari Holm. Foto: Johannes Granseth.

— Vi har brukt tida under pandemien til å pusse opp de nye lokalene, kunne Dina Billington fortelle de fremmøtte, —vi har blitt møtt med stor velvilje og imøtekommenhet av huseier, Harlem Eiendom. Vi har nå store og hensiktsmessige lokaler, til produksjoner, lager, kursvirksomhet og kontorer for administrasjonen. Til sammen 450 kvadratmeter. Foreløpig innebærer Verdensbro tre fulle stillinger, samt flere innleide instruktører.

— Det handler om å ha fokus på barns behov, slår Bjørn Edvardsen fast,— det er det mange som snakker om for tida, men da er det viktig å vite at barn trenger kvalitet i det som tilbys. I den sammenheng er det avgjørende at lokalene, fasilitetene holder god standard, slik tilfellet er her hos Verdensbro.

Dina forteller, Anne-Kari Holm og Kjell Hagen lytter. Foto: Johannes Granseth.

Ved å etablerere Verdensbro som et ideelt aksjeselskap oppnår vi en god transparens for alle virksomhetene som faller under selskapets paraply.

— Med vår beliggenhet ved parken kommer vi også til ha betydelig utendørs virksomhet, fortsetter Dina, i sommer vil vi hver torsdag i juli ha «Barnas Sommerveksted» i Busterudparken, med aktiviteter fra 11 til 14.

Alt helt gratis, i likhet med «Barnas Kino» som viser filmer hver onsdag gjennom juli og tidlig august. Planen er å lage små festivaler på Torget utenfor der de nå holder til.

Foto: Johannes Granseth.

Dina og Ove Billington, Verdensbroens kunstneriske ledere, er sikre på at beliggenheten til Verdensbro vil vise seg å være perfekt med Rødsberg ungdomsskole noen minutter unna i den ene retningen, en nybygd Os skole enda nærmere og det nye Storsenteret med sitt mangfold av aktiviteter rett rundt hjørnet.

— Målsettingen vår er å legge til rette for felles opplevelser og å skape gode minner for så mange unge og yngre mennesker og familiene deres som mulig, forteller Dina, —vi vil være en kulturell brobygger i lokalsamfunnet.

Aktivitetene til «Fargespill», som inntil nå har hatt tilhold i lokaler i Dickens-gården, foregår året rundt og involverer pluss-minus to hundre barn og unge i alderen 9 til 23 år.

— Konsertene i Brygga Kultursal, der mange haldensere får kontakt med virksomheten vår, er avgjørende for oss. Vår oppgave i forberedelsene og gjennomføringen er å bidra til å spille de som opptrer gode, melder Ove Billington.

Ordfører Anne-Kari Holm er i likhet med representantene for bankstiftelsene, Kjell Hagen fra Sparebank1Stiftelsen og Anette Fosse Henning fra Berg Sparebank, både imponert og rørt av det Fargespill har fått til i løpet av sine første fem år.

Kjell Hagen, Ove Billington, Bjørn Edvardsen, Anette Fosse Henning, ordfører Anne-Kari Holm, Dina Billington og Laverne Wyatt. Foto: Johannes Granseth.

Med etableringen av Verdensbro løftes også «Fargespill Østfold» inn i en ny og spennende fase, som en del av et nytt kulturhus i det som kommer til å bli et omfattende aktivitetssenter på Nordsiden.

Et stort bidrag til den pågående revitaliseringen av denne bydelen.

Om styret i Verdensbro:

Bjørn Edvardsen er styreleder i Verdensbro. Bjørn er tidligere fylkeskultursjef i Østfold og Norsk Industriarbeidermuseums første direktør. Bjørn var også pådriver og den som sto i spissen for opprettelsen av Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble.

Dina Billington er styremedlem i Verdensbro og kunstnerisk leder i Fargespill Østfold. Hun er sanger og utdannet kunst- og musikkpedagog. Dina er grunnlegger av Fargespill Østfold og Verdensbro, og står bak en rekke arrangementer og kulturtilbud i Halden de siste årene.

 Laverne Wyatt er styremedlem i Verdensbro. Hun er utdannet innen grafisk design og markedsføring fra universitetet i Durban. Laverne har vært med på utviklingen av Verdensbro fra starten og har arbeidet med flere store organisasjoner i kulturbransjen i Norge og Sør-Afrika.

Stein Cato Røsnæs er styremedlem i Verdensbro. Stein Cato er samfunnsøkonom og arbeider som idrettskonsulent i Viken fylkeskommune. Han har tidligere vært kultursjef i Halden.

Laverne Wyatt, Ove Billington, Dina Billington, Bjørn Edvardsen og Stein Cato Røsnæs.

 

Tekst: Tom Skjeklesæther.

Kommentarer

kommentarer