Velskrevet om en bauta i byen

«Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet» er en velskrevet og viktig bok. Den forteller historien om et korps som har stått i sentrum av musikklivet i Halden i snart 300 år.

Det Norske Blåseensemble er en bauta i Haldens kulturliv, det tror jeg de fleste som bor i Halden kan enes om. Det er viktig at vi ikke tar bautaene for gitt. Vi skal løfte dem frem i lyset med jevne mellomrom, for å minne folk på hvem de egentlig er, og hva de har gått gjennom for å komme dit de er i dag. For å virkelig ivareta historien, må den fortelles. Endelig har historien om Divisjonsmusikken blitt nedfelt, og resultatet er en gjennomført og spennende bok om et stykke viktig, lokal historie.

Divisjonsmusikken; en bauta i Haldens musikkliv. Her: korpset i 1947.

Boka begynner med begynnelsen. Hvorfor oppsto de militære korpsene, og hvordan oppsto nettopp dette korpset? Her går man grundig til verks. Forfatterne tar seg tid til å fortelle «den lange historien», helt fra oppstarten i 1734 og frem til dagens Blåseensemble. Siden dykker vi dypere ned i enkelttemaene og detaljene. Sakte men sikkert trer Divisjonsmusikken frem fra boksidene; en institusjon som har vært bærende i byens kulturliv i flere århundre.

Det fortelles om konserter, radioopptredener, tilbakevendende trusler om nedleggelse, musikerlivet, instrumenter, uniformer og personligheter gjennom tidene. Ett kapittel er viet plateinnspillingene. Et annet historien om divisjonsmusikerne som sto opp mot nazistene under 2. verdenskrig. Et tredje er viet militærmusikernes rulleblad på 1800-tallet(!). Her får vi lese sirlig nedfelte antegnelser, fra den uskyldige «brugt en andens trøye», til de mer alvorlige «sovet på vagt» og «beruselse i tjenesten». Med utgangspunkt i et par rulleblad-ark maner forfatteren frem et levende bilde av datidens militærmusikerliv.

Det spanderes mye spalteplass på de store og toneangivende personlighetene i Divisjonsmusikkens historie. Oscar Borg og F.A. Reissiger er naturligvis tildelt hvert sitt kapittel, men også andre bidragsytere løftes opp og frem i egne kapitler.

Knut Henriksen er en av fire veteraner som intervjues til et kapittel i boka.

Det må være vanskelig å skrive en historiebok. Hvilke begivenheter og personligheter skal man trekke frem, og hvordan skal materialet deles inn og presenteres? En av denne bokas styrker er at den veksler elegant mellom å tegne opp de store linjene, og å stoppe helt opp og dvele ved detaljene. Sånt blir det spennende lesning av.

Noteforsiden til en av Oscar Borgs komposisjoner.

Forfatter Roger Prang var ikke sikker på om han skulle takke ja da han ble forespurt om å skrive boka om Divisjonsmusikken. Kildegrunnlaget var tynt, ville resultatet bli likeledes? Heldigvis takket Roger ja. Og bekymringene for tynne kapitler viste seg å være grunnløse, her har man klart å fylle hele 300 sider med relevant og interessant stoff.

Medforfatter og tubaist i Blåseensemblet Roger Fjeldet er en god bidragsyter til boka. Ikke bare er Fjeldet selv et viktig tidsvitne, han har tross alt spilt tuba i Divisjonsmusikken siden 80-tallet. Men han har også tatt vare på mengder med historisk stoff om Divisjonsmusikken, noe som har kommet godt med i arbeidet med boka. Sammen har Roger og Roger forfattet en bok som er en bauta i seg selv.

Prosjektgruppa! Roger Fjeldet, Roger Prang og Pål Scott Hagen.

Et nitid arbeid ligger bak denne utgivelsen. Redaksjonen har gravd i arkiver, de har snakket med slektsgranskere og tidligere korpsmedlemmer, og sakte men sikkert satt sammen det puslespillet som er Divisjonsmusikkens historie. Heldige er vi, som har folk som tar på seg jobben med å fortelle våre viktige historier. For som Blåseensemblet og Divisjonsmusikken er og har vært viktige for Halden, er også denne boka viktig. Både for oss som lever nå, og for ettertiden. Les den, og lær mer om din egen bys historie. For Divisjonsmusikkens historie er hele Haldens historie.

Divisjonsmusikken – hele Haldens stolthet er en bauta verdig.

Boka får du kjøpt hos byens bokhandlere!

 

 

Kommentarer

kommentarer