Våren med Halden teaterskole

Halden teaterskole har hatt et underlig år, men fant gode løsninger sånn at de allikevel fikk drevet med teaterundervisning i pandemiåret.

Sara Stang Møller ved Halden teaterskole er svært takknemlig for det skolen har fått til dette året.

– Mens høsten gikk bedre enn forventet, og vi gikk for å satse mer i alle ledd, ble våren tøffere enn forventet og vi ble nødt til å ta noen steg tilbake og ha litt is i magen. Da den siste nedstegningen kom, ble fokus rettet mot å finne gode løsninger, og det ble til en kombinasjon av digital undervisning og undervisning ute. Vi har hele veien fulgt de gjeldende smittevernreglene, og holdt oss til det som føltes trygt både for elever, foresatte og pedagoger. Vi har hatt en jevn og åpen dialog med kommuneoverlegen hele året, hvilket har vært viktig for oss i forhold til å holde tilbudet gående. 

 
Denne våren har Halden teaterskole tilbudt undervisning i teaterteknikker/drama og musikal. I tillegg har ungdomsgruppa deltatt på DUS (Den Unge Scenen); et nasjonalt prosjekt  som har som formål å heve nivået på ungdomsteater.

– Det er en helt fantastisk mulighet, sier Sara, og noe vi har jobbet hardt for å få gjennomført også dette koronaåret. All ære til både elever og peagog Maren for ikke å gi seg! De har stått på med både eget manus og regi, gjennom nedstegning, karantene og digital undervisning. Til slutt ble de én av veldig få grupper som faktisk gjennomførte her i Viken. Det er vi veldig stolte av.

Sara er også stolt av undervisningsgruppa på teaterskolen.

– Gjennom skoleåret har vi vært så heldige å få ha både pedagog Maren Eikli Hiorth og pedagog Emilie Evjen Berg hos oss. De har begge erfaring med undervisning av barn og produksjon fra tidligere, og utfyller hverandre på en veldig god måte. Elevene har blitt veldig glad i dem begge. Vi har også vært så heldige å få ha med oss assistent Dennis Karlsen. Han er et naturtalent med barn og har vært til stor hjelp. 

Dennis Karlsen er assistent på teaterskolen.

Etter en nærmere vurdering og anbefaling kom teaterskolens ansatte til slutt frem til at de ikke ønsket å holde noen større visninger dette halvåret.

– Grunnen lå i såpass store utfordringer rundt undervisningen grunnet koronarestriksjonene, forteller Sara. Vi ønsket derfor å avslutte semesteret på en litt annen måte.

Løsningen ble å ønske foreldre og foresatte velkommen til en hyggelig stund, hvor de fikk komme inn og observere en helt vanlig øvelse.

– Da fikk de muligheten til å se hvordan vi jobber med teater, forteller Sara, og de fikk også sett deler/utkast av det som skulle vært vist på visningene. Det ble en veldig fin avlsutning for alle involverte. Lave skuldre, trygghet og masse teaterglede!

Alle foto: Johannes Granseth.

Kommentarer

kommentarer