Våren med Halden demensforening

Kjenner du noen som er rammet av en demenssykdom? Halden demensforening arrangerer både åpne møter og pårørendecafeer utover våren. 

Halden demensforening jobber stadig videre for å informere og støtte pårørende til demenssyke i Halden. Ut over våren skal foreningen arrangere hele tre Pårørendecaféer på Helsehuset i Os allé. Mandag 18. februar åpner Halden demensforening dørene for årets første Pårørendecafé:

-Pårørendecaféene er et møtested for pårørende til demenssyke, forteller leder for Halden demensforening Gerd-Berit Odberg. Det er et sted der folk kan samles og snakke sammen og dele erfaringer. Vi stiller opp med litt formiddagsmat, og så kommer demenskoordinatoren i kommunen til møtene. Det er veldig hyggelig!

Det blir også Pårørendecaféer torsdag 28. mars, og mandag 29. april. Alle pårørendecaféene holdes på Helsehuset mellom 11.30 og 13.

Årsmøte og Åpent møte

Tirsdag 5. mars holder demensforeningen sitt årsmøte på Helsehuset fra 18 til 21. Da blir det foredrag ved Anette Woldheim Hansen, som er avdelingsleder ved Solheim dagsenter og fungerende demenskoordinator i Halden kommune. Hun skal orientere om dagtilbudene for demenssyke, og fortelle om jobben hun gjør i kommunen.

Den 10. april inviterer Halden demensforening til Åpent møte på Frivilligsentralen fra 18.30. Tema for kvelden er utfordringer for pårørende.

-Vi håper at barn av demente også kommer på dette møtet, sier Gerd-Berit. Det er stor forskjell på det å være ektefelle til en demenssyk og det å være barn av en demenssyk. Vi får besøk av Kirsti Solheim som har skrevet flere bøker om demens, og sitter i styret for Nasjonalforeningen for Helse i Østfold. Hun brenner virkelig for dette temaet. Kirsti vil snakke om sine  personlige erfaringer med demens også.

Styret : fra venstre: Svein Norheim, Tina Lyng Christensen , Liv Kjellin, Gerd-Berit Odberg, Finn Eng og Arve Tønnesen

 

Kommentarer

kommentarer