Våre løfter til Østfold for neste stortingsperiode

Høyre i Østfold vil i kommende stortingsperiode jobbe spesielt med følgende saker som er viktige for Østfold-samfunnet:

– Satse på en inkluderende kunnskapsskole med en forsterket innsats i 1.-4.klasse for å gi alle barn grunnleggende ferdigheter til å klare seg godt på skolen og i arbeidslivet senere.

– Øke lærlingtilskuddet slik at det blir mer lønnsomt for bedriftene å utdanne fagarbeidere Østfold trenger i fremtiden.

– Sørge for at det blir enda flere helsesøstre på skolene, og psykologer i kommunene slik at unges psykiske helse blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Styrke skolehelsetjenesten.

– Redusere ventetidene på sykehuset, og fortsette arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste.

– Sørge for fortsatt rask planlegging og utbygging av dobbeltspor på jernbanen helt til svenskegrensen og planfri påkobling av østre linje syd for Ski stasjon.

– Bygge E18 i motorveistandard frem til Vinterbro.

– Starte planleggingen av RV19 i tunnel gjennom Moss.

– Fjerne flypassasjeravgiften.

– Styrke beredskapen på Rygge flystasjon for å sikre tydelig militær tilstedeværelse i Østlandsområdet.

– Gjennomføre langtidsplanens valg av Rygge som helikopterbase.

– Støtte kultur i Østfold som Operaen, Punkt Ø og Det norske blåseensemble.

– Følge opp ulveforliket på Stortinget ved å redusere ulvestammen.

– Legge NAVs hovedkontor for Øst-Viken og Fylkesmannens hovedsete for Region Viken til Østfold.

– Fortsette arbeidet for at Landbruksdirektoratet og Politihøgskolen legges til Østfold.

– Arbeide aktivt for at det ikke skal være dyrere for nordmenn å drive bedrifter i Norge enn det er for utenlandske aktører.

 

Ingjerd Schou, 1. kandidat.

Tage Pettersen, 2. kandidat

Monica Gåsvatn, 3. kandidat

Thor Edquist, 4. kandidat

René Rafshol, fylkesleder

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer