Valgløfter fra Østfold Rødt

Foto: Rødt Halden

Rødt kan garantere at vi vil kaste den blå blå regjeringa dersom det blir nok stemmer til det! Solbergregjeringa fører en politikk som gir store skattelettelser til de rikeste.

 • De øker forskjellene til vanlige folk og driver igjennom privatisering av velferdstjenester og infrastruktur, eks jernbanen.
 • Rødt vil bidra med en mer human flyktning- og asylpolitikk.
 • Rødt ønsker ikke bare en ny regjering med Støre som statsminister men også at det blir ført en ny politikk.
 • Vi kan love våre velgere at Rødt skal stille klare og konkrete krav til en slik rød/grønn regjering dersom de blir avhengig av Rødt sine stemmer.
 • Rødt vil fremme lovforslag om at profittbaserte tiltak (store kommersielle konsern) skal ut av velferden, men vi ønsker fortsatt et mangold av ideelle og non-profitt baserte tiltak. Vi kan love at dette er et krav Rødt vil stille til en ny regjering ved inngåelse av en samarbeidsavtale med Rødt.
 • Rødt vil stille krav til en Rød/grønn regjering at bemanningsselskaper og vikarbyråer skal forbys.
 • Vi vil kreve at arbeidsgivere skal  tilby de samme lønns- og arbeidsvilkår til arbeidsinnvandrere som til nordmenn.
 • Dette for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som er et stort problem innenfor bygg- og anleggsbransjen.
 • Vi kan love våre velgere at Rødt konsekvent vil stemme imot norsk krigsdeltakelse i utlandet !
 • Rødt vil love at vi vil jobbe for å utarbeide en plan for ny grønn industri og grønne arbeidsplasser parallelt  med utfasing av den oljebaserte industrien.
 • Dersom jeg blir valgt inn fra Østfold vil jeg umiddelbart love å ta opp jernbanens intercityløsning gjennom Østfold på ny for å hindre rasering av sentrumsnære områder.
 • Rødt kan garantere at vi ved hvert budsjett vil fremme forslag om at stortingsrepresentanter ikke skal ha lønn utover det som er gjennomsnittslønn.

Eirik Tveiten, Rødts førstekandidat i Østfold.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer