Utstilling med 5øst på Fayegården

Halden kunstforening inviterer i disse dager en spennende utstilling i Fayegården med kunstnerne i konstellasjonen 5øst. 

5øst bestod opprinnelig av de fem Østfoldkunstnerne Karin Eide, Elise Jarem, Ary Ketting, Rønnaug Vaa, Karin Eide Midthjell og Asgeir Midthjell. Asgeir Midthjell gikk bort i 2018, men de fire gjenværende kunstnerne jobber fortsatt under samme navn. Nå viser 5øst en spennende utstilling i Fayegården med stor variasjon og bredde. Her finner du både tekstil, skulptur og installasjon, fotografi og maleri/tegning.

Rønnaug Vaa er utdannet tekstilkunstner, men benytter også andre materialer og tilnærminger. Hun har jobbet med vev og trearbeider, samt fotooverføringer kombinert med applikasjoner og broderi. Tematisk er hun opptatt av skjæringspunktet natur/kultur, og naturens prosesser, formfullhet og forgjengelighet.. I natur og menneskelig aktivitet møtes det pågående og ettergivende, det harde/myke, – og langsomhetens nødvendighet i økologiske og kulturelle prosesser.

Rønnaug Vaa har vevd flere tepper som henger på utstillingen i Fayegården. Foto: Ellen Midtfjeld.

Elise Jarem jobber med tegning som sitt uttrykk. Hun arbeider med en blandet teknikk (monotypi og tegning), samt kull og pastelltegninger.  Hennes motiver er fabulerende og fortellende, fulle av detaljer. Humor og alvor går hånd i hånd, likeledes fortid og nåtid. Hun er opptatt av tidsaspektet, at vår samtid og våre liv er uløselig forbundet med fortidens historier, myter og forestillinger. I tillegg har hun de siste årene begynt å binde inn bøker, og fylle dem med kollasjer av tegninger og monotypier. Å bla seg gjennom side for side skaper egne fortellinger og stemninger.

Elise Jarems kunst. Foto: Elise Jarem.

Ary Ketting arbeider for det meste med tredimensjonale teknikker, som skulptur- og installasjon, men også andre teknikker -f.eks. foto. I noen arbeider oppstår det en dialog med kunsthistorien og samtiden, men man kan også finne en blanding av humor, ironi, det beske og det søte. Og da blir resultatet som det blir.

Ary Kettings kunst. Foto: Ellen Midtfjeld.

Karin Eide Midthjell jobber både med foto og maleri. I fotografiene tangerer hun kunstformen Landart. Motivene veksler mellom spor i naturen relatert til menneskelig aktivitet – og trivielle menneskeskapte elementer. Revet ut av sin sammenheng får de en poetisk, eksistensiell betydning. I naturen rår de ytre krefter, både langsomme prosesser og akutte, dramatiske hendelser. Vi finner i naturen en gjenspeiling av vår eksistens  – en helhet som består både av styrke og sårbarhet.

Ett av Karin Eides malerier i utstillingen. Foto: Ellen Midtfjeld.

Asgeir Midthjell (1955-2018)  har gjennom sitt lange kunstnerskap jobbet med maleri, grafikk og fotografier. På denne utstillingen vises noen av de siste arbeidene han gjorde, som omhandler fragmenter av gammel skog/urskog, og de prosesser man finner der.

 

Åpningtider:

Lørdag 14. mars kl. 12-16
Søndag 15. mars kl. 12-16
Lørdag 21. mars kl. 12-16
Søndag 22. mars kl. 12-16

 

Kommentarer

kommentarer