Utøvende kultur trenger egnede produksjonslokaler

Den frivillige idrettsbevegelsen er utrolig viktig for samfunnet vårt. Den engasjerer en svært stor andel barn, unge og voksne ukentlig, om ikke daglig, gjennom aktiviteter som bidrar til bedret fysisk, psykisk og sosial helse. Alle som gjør en frivillig eller betalt innsats innen idrettsbevegelsen gjør samfunnet en tjeneste og fortjener all den heder og ære de kan få. Det er også lett å forstå at politikere og offentlige myndigheter velger å bruke en god del penger på idrettsbevegelsen i form av forskjellige støtteordninger, bygging og drift av idrettsarenaer også videre. Idretten trenger gode idrettsarenaer for å skape engasjement rundt idretten. Idrettsbevegelsen vet at uten idrettsarenaer blir det ingen idrett. Idretten i Halden fortjener en ny idrettshall.

Samtidig blir man som kulturutøver stadig overrasket over hvilke forskjeller det er på offentlig prioritering mellom idrett og annen kulturaktivitet. Leder av Akershus musikkråd Jon G. Olsen kunne på Region Øst konferansen for musikkråd vise til tall som viser at for hver million som blir brukt på annen kulturaktivitet brukes 30 millioner på idretten. Idretten får altså 30 ganger så mye penger.

Som sagt, idretten fortjener og trenger alle de pengene de får, men for å synliggjøre forskjellene i offentlig prioritering kan vi vise til et eksempel fra vår egen kommune.

4.oktober i år kunne Halden Arbeiderblad fortelle at kunstgressbanen på Strupe hadde fått ny matte. Den gamle var slitt og hadde blitt byttet med en ny, til glede for idrettsbevegelsen, Kvik Halden, Strupe ungdomsskole, FFO og alle andre som måtte benytte seg av banen. Prislappen på 1 million kroner tar Halden kommune, men man har håp om å få noe dekket av spillemidler.

Samtidig noen få hundre meter unna, på Hjortsberg skole, sitter barna i Halden skolemusikkorps og spiller på seg hørselskader fordi lokalene de bruker til å øve i overhodet ikke er egnet til den type aktivitet.

Noen få kilometer bortenfor der igjen øver Idd skolemusikkorps i gamle Asak skole. En skole som i tillegg til å være uegnet som øvingslokaler, er planlagt revet i nær framtid. Idd skolemusikkorps vet derfor ikke om de har noen form for øvingslokaler å tilby sine medlemmer i det hele tatt, om ikke alt for lenge.

I idretten er det en selvfølge at man har egnede lokaler og arenaer. Skal man spille fotball, må man ha fotballbane. Skal man spille håndball, må man ha en håndballbane. Det er også en selvfølge i kommunen at idrettsarenaene blir prioritert. Kulturen derimot? Ja, de får ta til takke med de lokalene som er ledige, om de egner seg eller ei.

Hvorfor er det en selvfølge å bytte en slitt gressmatte til 1 million for de som sparker fotball, mens barna i byens musikkorps må øve i lokaler som ikke bare er uegnede, men direkte helseskadelige? Hvorfor er det ikke viktig å sørge for at barn og voksne som driver med annen kulturaktivitet får gode lokaler og arenaer?

Idrettspresident Berit Kjøll sa etter å ha blitt valgt til vervet som president tidligere i år at: «Idrettslagene er limet i lokalsamfunnet.» Generalsekretær i Norsk Musikkråd Bjarne Dæhli påpekte da, i tillegg til å gratulere henne med presidentskapet, at det er kulturen som er limet i lokalsamfunnet og at idretten er en viktig komponent. Det er på tide å anerkjenne og likestille viktigheten av den frivillige kulturbevegelsens innsats i samfunnet vårt, med idrettens. Den frivillige kulturbevegelsen er like viktig å ta vare på, og gjør en like god jobb som den frivillige idrettsbevegelsen. Den frivillige kulturbevegelsen trenger, som idretten, egnede lokaler for å leve.

Halden Kulturråd mener det er på tide kulturen prioriteres med egne arenaer. Tilpasset kulturens egne behov. Da ville vi fått et reelt kulturløft i Halden.

Kommentarer

kommentarer