Othilie og Frithjof E. Byes minnefond UTLYSNING AV STIPEND

Othilie og Frithjof E. Byes minnefond lyser ut kunstnerstipend til en forfatter eller billedkunstner i Halden eller Aremark. Stipendet er på kr. 25.000,-.

Othilie og Frithjof E. Byes minnefond deler ut kunstnerstipend til lokale forfattere og billedkunstnere. Stipendiet er finansiert av royalties fra forfatteren Frithjof E. Byes romaner om skogskjempen Alv Udda. Minnefondet ble stifet for å minne ettertiden om forfatterskapet. Et av fondets formål å yte økonomisk støtte til forfattere og billedkunstnere i Halden og Aremark. Det stilles ingen krav til hvordan stipendsummen skal disponeres. Søkeren må sende begrunnet søknad til minnefondet innen søknadsfristen, og stipend vil deles ut samme år.

Styret i minnefondet benytter seg av disse kriteriene i vurderingen av søknader: Som profesjonell forfatter regnes forfattere utgitt på anerkjent forlag, samt studenter som er under utdanning eller har studert ved forfatterutdanning. Forfatteren kan virke som skjønnlitterær forfatter innen både voksen- og barnelitteratur. Som profesjonell billedkunstner regnes kunstnere som er under utdanning eller har gjennomført høyere kunstutdanning, samt kunstnere som har delta; på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå eller som kan vise til utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser. Søkeren må enten være fra eller på nåværende tidspunkt være bosatt i Halden eller Aremark, eller på annen måte kunne vise tilknytning til en av kommunene. Kriteriene har som formål å sikre at minnefondets stipender tildeles profesjonelle forfattere og billedkunstnere med lokal tilknytning.

Begrunnet søknad sendes til frithjof.e.bye@gmail.com innen 1. august. Utdelingen vil skje høsten 2023.

 


 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer