Utilsiktet utslipp av radioaktivt jod ved Haldenreaktoren

Mandag 24. oktober kl.13.45 ble det registrert et utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med håndtering av testbrensel i reaktorhallen ved Haldenreaktoren. Utslippet medfører ingen fare for IFEs ansatte eller for omgivelsene.
Foto: IFE

Ved behandling av brensel i reaktorhallen oppsto det en teknisk svikt, som har ført til et utslipp av radioaktivt jod I-131 og I-132 til reaktorhallen. Da utslippet ble registrert forlot personellet reaktorhallen.  Ingen ansatte har fått stråledoser av betydning.

Utslippet i reaktorhallen har også medført et utslipp til omgivelsene. Tekniske barrieresystem har redusert utslippene betydelig. Utslippet til omgivelsene er på ca. 5-8 prosent av utslippstillatelsen for disse isotopene, som er betydelig under utslippstillatelser gitt av Statens strålevern.

Situasjonen er under kontroll. I henhold til etablerte planer har IFE satt beredskap ved anlegget i Halden. Reaktorhallen er avstengt, og det pågår arbeider for å håndtere situasjonen.

Utslippet er rapportert til Statens strålevern i henhold til Strålevernforskriften. Halden kommune og Østfold politidistrikt er informert i henhold til beredskapsplaner.

Haldenreaktoren var på det gjeldende tidspunktet stengt for vedlikehold i tråd med normale driftsrutiner.

Pressemelding fra Institutt for Energiteknikk.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer