Utbyttefest på vår regning

Leserinnlegg fra Arve Sigmundstad.

Anbudskonkurranser er ikke egnet til å løse sentrale samfunnsoppdrag.

Mandag gikk RenoNorden konkurs, og 140 kommuner ble stående uten søppelkjøring. RenoNorden gikk på børs i desember 2014. Det var etter ett år der det norske selskapet ga hele 184 millioner kroner i konsernbidrag til morselskapet RenoNorden ASA, av en omsetnig på 550 millioner.

Deretter fulgte to år med utbyttefest der selskapet ga 50 millioner kroner i året til sine investorer. På fire år sugde morselskapet 345 millioner kroner fra det norske selskapet i konsernbidrag, finansiert av renovasjonsavgiften til innbyggerne i kommunene der selskapet opererer. Nå er eventyret over, og norske kommuner må rydde opp.

La meg først gi honnør til administrasjonen i Halden kommune, som allerede i sommer så hvilken vei dette kom til å gå, og som dermed inngikk en avtale med et annet og konkurrerende selskap som sto klar til å overta søppelkjøringen i Halden på kort varsel. Men også dette koster, og kostnaden er det innbyggerne i Halden som får.

Etter vår oppfatning, må det nå reises en sak til politisk behandling – slik at vi som ansvarlige folkevalgte i Halden kan drøfte fremtidige løsninger. Etter vår oppfatning vil Halden være best tjent med å ha hånden på rattet selv, og håndtere søppelkjøringen i egen regi.

Forutsigbare og langsiktige planer med faste ansatte, er en bedre løsning enn anbudsrunder, kontrakter og en utstrakt konkurranse på lønns og arbeidsvilkår. Håndtering av avfall, er etter vår oppfatning en kritisk infrastruktur som ikke egner seg for konkurranseutsetting.

Er det noe den siste tiden har vist oss, er det hvordan selskaper innenfor denne bransjen går over ende eller legges ned, for så å velte ansvaret over på kommunen.

Arve Sigmundstad
Gruppeleder
Halden Arbeiderparti

 

 

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer