– Ulempene ved flytting er større enn fordelene

I oktober sendte Halden kommune ut et høringsforslag om justeringer av skolegrenser i Halden. Utdanningsforbundet Halden har sendt inn sine innspill.
Foto: Google 

Utdanningsforbundet Halden ønsker å uttale seg om følgende i forbindelse med «Høring om ny skolestruktur»:

1.Vi mener det er klokt å endre skolegrensene noe slik at «trangbodde» skoler kan bli avlastet av skoler med ledig kapasitet. Vi vil her spesielt peke på at Hjortsberg trenger avlastning. Færre elever vil frigjøre sårt trengte spesialrom, grupperom og personalrom.

2.Vi kan ikke se det verken er økonomisk eller pedagogisk klokt å flytte forsterket avdeling fra Strupe til Risum. Vi ser at en slik flytting kan være en måte til å få frigjort mer plass på Strupe, men mener at ulempene ved flytting er større enn fordelene. 
Strupe har en forsterket avdeling som fungerer bra, og lokalene – Bygg B – fungerer meget tilfredsstillende. Blant annet på grunn av spesialrom som:
– Store bad med takheiser, stellebenker og plass til rullestolbrukere.
– Stort toalett – tilrettelagt for rullestolbrukere.
– Stor garderobe med plass til diverse hjelpemidler som elektriske rullestoler, 
manuelle rullestoler, sykler, ståstativ, m.m.
– Stort inngangsparti – tilrettelagt for rullestolbrukere.
– Lydisolert musikkrom –med takheis og tilrettelagt for rullestolbrukere. Lydisolert sanserom med takheis og tilrettelagt for rullestolbrukere.
– 6 funksjonelle grupperom – 2 har takheis og 3 er lydisolert.
– Stort funksjonelt kjøkken tilrettelagt for rullestolbrukere.
– Stort fellesrom med takheis som brukes til undervisningstimer som: 
Sansemotorikk, sang og dans, styrketrening, fysioterapi.
– Gode arbeidsplasser for de ansatte.
– Funksjonelt møterom. 
Alle rommene brukes hver dag – og skolen er helt avhengig av at skolebygget er tilrettelagt for de elevene som kommer til forsterket avdeling. 
Bygg B ble bygd 2005/2006, og ble betegnet som et unikt bygg i Norge på denne tiden. Dette har vært Haldenskolens flaggskip, og fagfolk fra andre kommuner kommer til Halden for å se på bygget. Huset er tegnet og bygd som en forsterket avdeling etter meget grundige og veloverveide vurderinger av fagfolk og arkitekter. 
Det vil i tillegg være svært krevende å etablere og implementere et nytt spesialpedagogisk miljø.

Utdanningsforbundet Halden
Ellen Stigum
Leder

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer