Trenger du en turvenn i pandemiens tid?

Halden Frivilligsentral starter 2021 med å lansere to nye prosjekter som skal bidra til bedre helse og økt trivsel for målgruppa i pandemiens tid. 

Håndspriten står på bordet, og tre møtedeltagere sitter en meter fra hverandre på et av de store bordene i Frivilligsentralens fellesrom. To nye prosjekter skal lanseres og planlegges. Prosjektkoordinator Terje Vidar Høvik, og sykepleier og prosjektrådgiver Anette Nordby Strømnes har et av sine forberedende møter med Wenche Erichsen på Frivillighuset.

Et av de to prosjektene som står på møteagendaen er Frivilligsentralens Måltid- og turprosjekt. Trenger du noen å gå en tur med? Da kan du ta kontakt med Frivilligsentralen. Det samme gjelder måltider. Det kan være ensomt å spise alene, og mange kunne trengt en måltidsvenn nå i denne isolasjonens tid.

– Mange har sittet alene veldig lenge, sier Terje, og målet vært er å fange opp dem som ikke har noen de kan gå tur med eller spise sammen med. Dette prosjektet gjennomfører vi i samarbeid med Halden kommune, og vi skal samarbeide med de etablerte aktørene i Halden som har oversikt over hvem som kan være aktuelle inn i dette. Hjemmesykepleien er ett eksempel, Eldreakademiet et annet.

En tur kan være alt fra en liten rusletur på fem minutter til en lengre vandring i by eller mark.

– Dette er ikke et trimprogram, presiserer Terje, det kan dreie seg om en tur fra Vaterland og opp til Busterudparken! Det er ikke snakk om å løpe Kanonløpet opp til Klokketårnet.

– Poenget er å forebygge ensomhet, og få folk ut av huset nå i pandemien, forteller Anette. Men når det er sagt så kommer vi nok ikke til å legge dette prosjektet ned når vi har kontroll på pandemien, hvis det er nyttig og levedyktig og viser seg å fungere så vil vi forsøke å finne midler til å dra dette videre.

Frivilligsentralens andre prosjekt er å videreutvikle og opprettholde Frivilligsentralens musikkaktiviteter. På huset har de arrangert både konserter og allsangtreff i mange år, til stor glede for mange av brukerne av huset. Nå under pandemien kan man naturligvis ikke samle så mange til allsang og konsert, men på Frivilligsentralen har man funnet kreative løsninger på dette. Målet er å videreutvikle dette arbeidet, og finne måter brukerne av huset kan komme sammen rundt musikk på.

Før Covid. Da kunne man sitte tett sammen og synge. Bildet er tatt av allsang på huset i 2018. Foto: Ellen Midtfjeld.

– Vi viderefører Helt Halv Tolv, forteller Wenche, men nå har vi omdøpt det til Helt Halv To siden vi har flyttet allsangen to timer!

Helt Halv Tolv har invitert til allsang annenhver torsdag i flere år, og for mange har det blitt en tradisjon å ta turen til Frivilligsentralen på allsangtorsdagene. I dette prosjektet har Frivilligsentralen inngått et søknadssamarbeid med Demensforeningen i Halden og Nasjonalforeningen for Demens.

Fra venstre: Leder for Halden demensforening Gerd-Berit Odberg, Terje Vidar Høvik, lege Per Weydahl og Arve Tønnesen fra Halden demensforening. Foto: Bjørn Ramstad.

Prosjektene er fremdeles i planleggingsfasen, og både Terje og Anette har mange gode forslag til hvordan man kan få folk både ut av huset og sammen på huset under trygge forhold. Frivilligsentralens flotte uteplass er en alternativ møteplass, også nå på vinteren. Koronareglene sitter i høysetet naturligvis. Sykepleier Anette er koronavokter på huset.

– De kaller meg vaskemonstret her på huset, ler Anette. Men jeg er opptatt av at vi ikke skal fokusere på hva man ikke kan gjøre, men heller lete etter hva vi kan gjøre. Det er faktisk ganske mye som er lov!

Her kan du bla i Frivilligsentralens plan for våren 2020!

 

Kommentarer

kommentarer