Turistbedrifter i Østfold inviterer svenske kollegaer til studietur

16. – 17. oktober arrangeres en studietur der turismeforetak fra Østfold, norra Bohuslän og Dalsland får mulighet til å besøke sine kolleger i Østfold.

Målet med studieturen er å gi turismeforetakene en mulighet til å lære av hverandre og styrke sine nettverk over kommune- og landegrenser.

«Vi har et bredt spekter av turismeprodukter i grenseregionen og det finns mye kunnskap hos disse bedriftseierne. Denne studieturen gjør det mulig for foretakene å utvikle seg ved å knyte kontakter i tillegg til å inspireres av hvordan andre foretak jobber og se hvilke framgangsfaktorer de har» sier Louise Robertsson, prosjektleder i Svinesundskommittén.

Studieturen arrangeres gjennom prosjektet Grensen som attraksjon, som er et treårig prosjekt gjennom Interreg Sverige-Norge. «Gjennom grensen som attraksjon vil vi styrke det grenseregionale samarbeidet og dermed våre turismeforetak for å bli enda bedre på å levere fine opplevelser til våre besøkere. Vi befinner oss i en fantastisk region med et stort tilbud til besøkende og vi vil få flere til å oppdage vår region også utenfor høysesongen» sier Linda Marie Engsmyr, styreleder i Svinesundskommittén.

Dette er den andre av totalt tre studieturer som arrangeres av prosjektet. I april gjennomførtes en studietur til Dalsland og i april neste år vil turismeforetakene bli invitert til Bohuslän. På programmet for denne studieturen står besøk hos ulike turismeforetak i Østfold som kommer til å dele med seg av sine erfaringer og gi en smakebit av hva de kan tilby besøkende både i og utenfor høysesongen. Foretakene ser dette som en unik mulighet til å vise fram både seg selv og sine bedrifter til potensielle samarbeidspartnere.

-Vi har også prosjektledelse på norsk side forteller turistsjef i Halden Liv Lindskog, og akkurat nå er det Halden Turist som har fått prosjektlederoppdraget av Visit Østfold. Dette er et kjempespennende prosjekt; og du verden så mye vi har å lære av og om hverandre. Det er korte avstander over grensen, men likevel så mye «nytt». Denne gangen går studieturen til Østfold og vi gleder oss til å vise frem hva vi har, og også selv få bedre kjennskap til produktutvikling hos reiselivsbedriftene i eget fylke. Jammen har vi mange kreative bedrifter i regionen!

Som en liten ekstraaktivitet for de som har anledning, skal studieturen avsluttes med å gå Trolløypa rundt Ormtjern.

-Et fantastisk tilbud til store og små, lokalbefolkning og tilreisende, sier Lindskog. Her skal vi vise svenskene hva vi nordmenn driver med på søndager – ut på tur!

Programmet for turen kan du lese her, hvis du vil!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer