Turist-boom i Østfold

Østfold får stadig flere turister fra utlandet. Veksten hittil i år er 14 prosent. Tromsø-regionen topper listen.
Foto: Nina Røsnæs 

-Vi er kanskje mest kjent for nord, fjord og fjell, men vi har fantastiske opplevelser og tilbud over hele Norge. Vi ønsker flere turister, som legger igjen mer penger. Da må vi løfte frem hele landet, sier reiselivsminister Monica Mæland.

Rekordår for reiselivet

Overnattingstall fra SSB viser at 2016 blir et rekordår for reiselivet. Hittil i år har det vært en vekst på 11 prosent i utenlandske turister, målt i antall gjestedøgn. Tar man med norske turister i beregningen har det vært en vekst på 5 prosent totalt på landsbasis.

Nordmenn er den største turistgruppen, men også flere utenlandske turister legger ferien til Norge. Veksten i utenlandske gjestedøgn er størst i Tromsø-regionen. Nord-Norge generelt har hatt en sterk økning i gjestedøgn fra USA, Asia og Sør-Europa, men også briter og tyskere tiltrekkes av nordlyset, Hurtigruten og vinteropplevelser uten ski. På topp 5-listen over utenlandske turister som kommer til Norge finner vi Tyskland på førsteplass, deretter Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland.

Østfold kan vise til en vekst på 14 prosent, målt i utenlandske gjestedøgn. Tar man med norske turister i regnestykket, har veksten totalt vært på sju prosent.

– Østfold og de andre fylkene rundt osloregionen har en naturlig og viktig plass i markedsføringen av reiselivs-Norge, sier Mæland.

Tallene fra SSB gjelder overnattinger fra januar til og med oktober, og omfatter dermed de viktigste reiselivsmånedene.

Reiselivsmelding på nyåret

Regjeringen jobber for at Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten i reiseliv.

-Reiseliv er en viktig næring for fremtiden. I løpet av det siste året har jeg møtt reiselivsbedrifter fra Svalbard i nord, til Kristiansand i sør. Vi har fått mange innspill til den nye reiselivsmeldingen, som vi skal legge frem på nyåret, sier Mæland.

FN-organisasjonen for reiseliv (UNWTO) trekker frem tre forhold som har påvirket internasjonale reiser i 2016:

Vekslingskurs: Både euro og dollar har vært sterke i det internasjonale valutamarkedet. Den norske kronekursen har vært lav i forhold til både dollar, euro, dansk og svensk kroner, noe som har vært gunstig for norsk eksport.

Terrorfrykt: Terror har en innvirkning på folks reiseatferd. Norge blir i stor grad vurdert som et trygt reisemål.

Oljepris: De lave oljeprisene har ført til at folk har mer penger igjen når faste kostnader er betalt. Det har ført til at flere reiser.

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer