Tror Næringsriket Østfold kan utgjøre en forskjell

Arbeidet med Næringsriket Østfold er godt i gang, konstaterer fylkevaraordfører Siv Henriette Jacobsen. Samtidig har hun en oppfordring til fylkets bedrifter.
Tekst/foto: Pål Vikesland, Østfold fylkeskommune

– Eksisterende bedrifter må gjøres enda mer robuste. Det er viktig at dagens Østfold-bedrifter streber etter å ligge i forkant av det omstillingsarbeidet som nå skjer i næringslivet, sier Jacobsen.

Det var et av budskapene hun hadde til de rundt 150 frammøtte på morgenmøtet på Litteraturhuset i Fredrikstad onsdag.

– Har kommet godt i gang
Næringsutvikling i Østfold var det overordnede tema for møtet i regi av Fredrikstad Næringsforening.

Det er et drøyt år siden arbeidet med Næringsriket Østfold startet for alvor under Østfoldkonferansen 2016.

I fjor høst inngikk så 21 likeverdige partnere den historiske avtalen om å  samarbeide om næringsutviklingen i fylket vårt.

Partnerskapet Næringsriket Østfold har mål om økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling. Det samarbeides om følgende innsatsområder:
Skape vekst for eksisterende bedrifter, skape flere levedyktige nyetableringer og tiltrekke virksomheter utenfra Østfold.

– Kan partnerskapet utgjøre en forskjell, var spørsmålet som introduserte Siv Henriette Jacobsens innlegg. Svaret er ja, mener hun.
Jacobsen viser blant annet til at man er godt i gang med å jobbe for flere statlige arbeidsplasser til fylket og at et omfattende omdømmeprosjekt er i startfasen.

– Vi har kommet godt i gang, og nå gleder vi oss til fortsettelsen. Vi oppfordrer derfor bedrifter i Østfold om å ta kontakt med oss, sier hun.

– Kan bli for trygg satsing
Fredrikstad Næringsforenings Kjell Arne Græsdal mener Jacobsen tegner et riktig bilde av ståa i fylkets næringsliv. På morgenmøtet torsdag var han klar på at det var behov for både et offensivt offentlig apparat og en framoverlent tankegang i næringslivet.
Kjell Græsdal

– Vi jobber mye med akkurat dette feltet. Vi har nok sett at det ofte satses litt for trygt i Østfold, det å ta større risiko og være mer ambisiøse vil være et viktig mål, sier han.

Vil legge til rette for mer innovasjon
Næringssjef Anne Wold orienterte også om hvilke øvrige grep Østfold fylkeskommune gjør for å skape verdiskaping i fylket. Flere av innsatsområdene i arbeidet med regionalplanen for Næringsutvikling,  forskning og innovasjon samsvarer langt på vei med Næringsriket Østfolds mål.
Men Wold pekte også på viktigheten av å legge til rette for øke bedrifters evne til satse på forskning og innovasjon, et felt hvor Østfold ikke kommer spesielt godt ut i dag.
– Vi ønsker å legge til rette for forskning og utvikling. Vi ønsker flere innovative virksomheter som kan konkurrere globalt, sa Wold.

Anne Wold

Enighet om politihøgskolen til Moss
Et av Næringsriket Østfolds viktigste prosjekter er å jobbe for å flere statlige arbeidsplasser til Østfold. Administrerende direktør Yngvar Trandem i Mosseregionens Næringsutvikling tror det et oppnåelig mål. Han viste blant annet til at man det er bred enighet i Østfold om å jobbe for å få politihøgskolen til Moss. Og nettopp bred enighet er noe fylket bør tilstrebe, men ikke alltid lever opp til, påpekte han.
– Vi ser for ofte at vi fortsatt lever opp til navnet Smaalenene. Men vi har et felles arbeidsmarked. For eksempel I Nedre Glomma-regionen jobber det 2.500 mennesker fra Moss. Bedrifter bryr seg ikke om kommunegrenser, sa han.

NÆRINGSMØTE

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer