Trives godt som trafikksikker barnehage

Da styrer i Stangeløkka Barnehage, Mette Waaland, fikk en telefon fra folkehelsekoordinator Gun Kleve for et drøyt år siden ante hun ikke at resultatet av telefonsamtalen skulle få så positive konsekvenser for barnehagen. Nå har året gått og barnehagen er sertifisert som Trafikksikker barnehage og trygghet står i fokus.

Det siste året har styrer, ansatte og barn i Stangeløkka barnehage snakket mye om og jobbet mye med trafikksikkerhet. Prosjektet hadde formell start 20.oktober 2015 og derfra har det gått slag i slag med kurs, prosjekter og tiltak. Trygg Trafikk er den organisasjonen som står for opplæring og sertifisering, og Mette er strålende fornøyd med hvordan samarbeidet har vært.
– De ansatte syns det har vært morsomt og spennende å få være med på hele prosessen fra da vi begynte å snakke om å bli en trafikksikker barnehage til når tiltakene skulle settes ut i live, forteller hun. Hele tiden har folkehelsekoordinator Gun Kleve i Halden kommune stått sammen med barnehagen for å gi dem støtte og gode råd underveis.

img_0908

Både Mette og den erfarne og sammensveisete personalgruppa var ganske overbeviste om at de allerede kunne mye om trafikksikkerhet.
– Da vi kom i gang oppdaget vi at det var flere ting vi ikke har tenkt på og ikke har gjort. Det har vært svært lærerikt og nyttig å gjennomføre alle punktene vi måtte gjennom for å bli en trafikksikker barnehage. Et av tiltakene er at vi gjør risikoanalyser før vi går på tur, forteller hun. Alle de ansatte skal være drillet i hva de skal gjøre hvis uhellet er ute og de har med seg et kort hengende rundt halsen med nødnummeret på.
– På den måten er vi både mer bevisste og vi har tilgang på rask informasjon hvis vi trenger det.

img_0902

Prosjektet har bidratt til at ansatte har fått kurs, barnehagen har fått ipad’er som kan brukes til opplæring av barna, alle avdelingene har fått egne sett med refleksvester og det er blitt malt opp veibane i barnehagen. Veibanen brukes aktivt av barna på trehjulssykler og de øver på å kjøre på riktig side av veien, ta hensyn til hverandre og bruke fotgjengerfeltet.
– Hovedmålet vårt med prosjektet er at ingen av barnehagens barn, foreldre eller ansatte skal bli skadet eller dø i trafikken. Dette har handlet mye om bevisstgjøring, men også om flere konkrete tiltak, sier Mette. En av oppgavene foreldrene fikk tidlig i prosessen var å rygge inn på parkeringsplassen. På et foreldremøte som ble avholdt fortalte representanten fra Trygg Trafikk om alle fordelene ved å rygge inn.  Dette var også et av kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker barnehage.

Stangeløkka barnehage ble godkjent som trafikksikker barnehage før sommeren, men det er fortsatt et par punkter som gjenstår på lista over tiltak de ønsker å få realisert.
– Vi ønsker at det skal lages et fortau i deler av Forstrømsvei og at det innføres parkering forbudt i enkelte områder av den samme gaten, forklarer Mette. I tillegg er veien dårlig at de har spilt inn et ønske om at det asfalteres snart.
– Svaret så langt fra kommunen er at det kommer til å bli asfaltert, men at det ikke er satt av penger til fortau enda.

Mens barnehagen venter på at kommunen skal bevilge penger til flere trafikksikkerhetstiltak suser barna på Stangeløkka frem på trehjulssyklene sine innenfor gjerdet mens de praktisk lærer hvordan man kjører og beveger seg i trafikken.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer