– Torget er et felles byrom

Tidligere i høst vedtok kommunestyret kulturplanen der det sto at Torget skal utvikles til en kulturarena og et markedstorv. Leder av Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur i Halden kommune, Joakim Karlsen, mener Torget er et av de viktigste byrommene vi har i Halden. 

Den ferske Venstre-politikeren er et ubeskrevet blad i kommunestyresammenheng, noe som kan være en absolutt fordel i Halden. Vi møter han på Bryggerhuset for å ta en prat om punktet i kulturplanen om Torget og hvordan han ser for seg utviklingen.
– Jeg tok faktisk en ekstra runde på Torget nå for å se hvordan det fungerer i dag og hvordan det kanskje kan møbleres i fremtiden, sier han. Han er ikke tvil om at Torget er et av de viktigste byrommene vi har i Halden, og at ledetråden bør være at  ”folk trekker folk”.
Men i motsetning til de aller fleste andre politikere vi har snakket med om Torget, har han ingen konklusjon eller noe tydelig svar på hvordan området bør være.
– Torget er et felles byrom, vi må finne ut av dette sammen. Jeg tror haldenserne har mange gode ideer, det er på tide at de kommer opp og frem.
Karlsen peker fort på sentrumsplanen, og håper at det snart skjer noe med den.
– Den er på mange måter nøkkelen til at Torget skal kunne planlegges og utvikles. Det er politikk og demokrati i praksis.

1240401_641050289261006_1978442326_n

Karlsen snakker varmt om viktigheten av å involvere haldenserne i prosessen med hva som skal være på Torget og hvordan det skal fungere.
– Det blir særlig viktig å involvere de gruppene som ikke har en høy og klar stemme, de som ikke skriver leserinnlegg eller svarer på høringer. Alle er enige om at vi ønsker oss et levende torg.  Spørsmålet er bare hva det egentlig er, sier han.
Tidligere i høst sa både ordfører Thor Edquist og Arbeiderpartiets gruppeleder Arve Sigmundstad at de var positive til ideen om bilfritt torg.
– Jeg mener akkurat nå ingenting om torget bør være bilfritt eller ikke, det er mye annet som må diskuteres først. Så vidt jeg vet fungerer det godt med at Torget blir bilfritt ved større arrangementer som Mat- og Havnefestivalen. Det er i mine øyne viktigere å diskutere hvordan vi møblerer Torget, hva passer inn hvor og når.

1014356_175900329243829_1406010889_n

Det er vanskelig å være uenig i at Torget skal være et sted hvor folk skal trives, og kanskje særlig barna. På spørsmål om hvordan han ser for seg Torget om 5-10 år tenker han gjerne litt høyt.
– Når jeg tenker på Torget ser jeg for meg at det er et sted man møter folk, det er der ting skjer, kanskje det er en konsert eller noen boder man kan handle i. Kanskje man kan sitte ute å spise eller inne på et av de hyggelige stedene rundt Torget. Det viktigste er at det er liv og aktivitet.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer