Topo

Velkommen til ny utstilling i kvartetten visningsrom. Utstillingen vises i 4 vinduer i Tungegården, de vender ut mot bybrua og krysset mellom Svenskegata og Storgata. Utstillingene oppleves fra gateplan, noe som fungerer bra i disse pandemi-tider. Det er montert en QR kode til venstre for vinduene – der kan man finne utfyllende informasjon om kunstneren. Fargespill har nå flyttet ut, og nye aktiviteter skal fylle lokalene. Vi takker Fargespill for godt samarbeid, og videre takk til Kunstgården som lar oss fortsette å drive vindusgalleriet.

Månedens kunstner : Jens Stegger Ledaal

Tittel: Topo

Jens bor i Fredrikstad og har atelier på hydrogenfabrikken. Han har sin utdannelse fra akademiet i Trondheim – og har også hatt studieopphold i Berlin. Han har vært med på flere utstillinger og prosjekter i Norge, samt Stockholm og USA. Han er en kunstner som jobber innen flere teknikker; grafikk, skulptur, video og land art. I flere år har han arbeidet  med prosjektet Spatial Ops III-IV, en gruppe frivillige som jobber med komposisjon/former/performance i landskapet. Jens tok initiativ til å danne denne gruppen, og i 2019  fikk de NTNUs kunstpris. Arbeidene som blir skapt ligger i mellomrommet mellom landart og performance.

Til utstillingen ved Kvartetten skal Jens vise  arbeider som også har sterk forbindelse til terreng og romlighet. Han skriver om landskapet som en inngang til å forstå en geologisk tidsskala; is og vulkaner formet landet – i tillegg har landskapet i lang tid blitt formet, målt, oppdelt, tilpasset,dyrket, bygd over og gravd ut – og forandringene fortsetter rundt oss og med oss selv. Bildene Jens viser beskriver en slags teknisk tegning (isometrisk projeksjon),samtidig som de er fantasilandskap som er tegnet med enkle redskaper som linjal, blyant og vinkel. Metoden er en blanding av frihåndstegning og en teknikk som ble anvendt da teknisk tegning fremdeles var et håndverk, såkalt isometrisk perspektiv – også kalt militærperspektiv. Motivene oppstår dermed i et spenn mellom et fritt imaginært rom, det metodiske håndarbeidet (inkludert små feil og variasjoner) og det tilsynelatende objektive preget fra en verden av presise fremstillinger.

Utstillingen vises fra  22.05.21 til og med 16.06.21.

Vi ønsker alle velkommen til å se utstillingen –  med god avstand og medbrakt ansvar.

Kvartetten består av fem profesjonelle kunstnere fra Halden: Maja Sjøstrøm, Thomas Pedersen, Trond Arne Vangen, Øivind Koppang Eriksen og Elise Jarem.

Kommentarer

kommentarer