Tistedal skole avd. Prestebakke?

Nedleggingsspøkelset har hengt over Prestebakke skole i mange runder, og lettelsen var stor hos de som hører til skolen når kommunestyret for en stund siden fastslo at skolen skal opprettholdes. Nå skal den ikke legges ned, men organiseres under Tistedal skole.

Kommunalsjef undervisning, oppvekst og kultur, Else-Grethe Mathisen, bekrefter at kommunen har vært i dialog med FAU ved Prestebakke skole for å diskutere omorganiseringen.
FAU har sendt et brev med innspill til kommunen der de i utgangspunktet er positive til en omorganisering av skoleadministrasjonen, men med noen forbehold.
De ønsker blant annet et økt samarbeid med Idd skole, ikke Tistedal.
– Prestebakke skole er best tjent med et økt samarbeid med Idd skole. Dette mener vi fordi det geografisk er mest naturlig. Når våre barn kommer på ungdomsskolen er det disse elevene de skal gå sammen med. Med tanke på en stor Iddeskole i framtida, blir elevene fra Prestebakke de eneste som ikke kjenner andre fra før om samarbeidet blir med Tistedalen skole, skriver FAU.

I tillegg er de opptatt av at det blir ansatt en tilstedeværende leder på Prestebakke, hvis rektoren skal sitte på en annen skole.
– Vi ser det som viktig at stillingen blir lyst ut eksternt i Halden kommune og at det kommer klart fram i utlysningen hvilke arbeidsoppgaver jobben innebærer. Videre mener vi at den personen som blir ansatt til dette bør ha «litt bein i nesa» og et ønske om å bli ved Prestebakke skole en stund.

FAU ønsker heller ikke at flere trinn slås sammen i undervisningen, da det allerede er tett samarbeid mellom to og to klassetrinn.

Kommunalsjef Mathisen forklarer i sitt svar til FAU bakgrunnen for hvorfor Prestebakke må samarbeide med Tistedal, og ikke Idd.
– Idd skole må i de to kommende år ha økt fokus på samarbeid med Folkvang skole. Involvering av en tredje skole, Prestebakke, ville vært utfordrende for alle tre skolene. Det er viktig for skoleeier at Prestebakke skole gis en tilknytning til en skole som kan ha dette fokuset alene. Tistedal skole har et stabilt og robust fagmiljø, og er vurdert til å være en skole som både kan ivareta og gi god fokus på  elevens læringsutbytte og de ansattes arbeidsmiljø.

Hun forklarer også hvordan organiseringen med en inspektør på Prestebakke skole skal fungere.
– Det vil bli ansatt en inspektør som skal ha sitt arbeidssted på Prestebakke, være rektors forlengede arm og bindeledd mellom Tistedal og Prestebakke. I tillegg vil assisterende rektor ved Tistedal skole være tilstede på Prestebakke 2 ganger i uka.

Til innspillet med å slå sammen flere trinn, viser Mathisen til at det er flere pedagoger som har tiltro til aldersblandede læringsgrupper, samt at det finnes tilrettelagte lærebøker for slike grupper.

Omorganiseringen skal gjelde fra skolestart i august.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer