TIP på Tosterødberget

De fleste haldensere har hørt om Tosterødberget, og de fleste vet også at det er en gren av Halden videregående skole. Men vet du egentlig hva det vil si å gå på Tosterødberget? KanDusi har fått et spennende innblikk i hverdagen til elevene på Tosterødberget. 

Tosterødberget hører innunder Halden videregående skole, men opplæringstilbudet her er praktisk rettet og utdanningen gjennomføres hovedsakelig gjennom praktisk arbeid. I utgangspunktet er Tosterødberget en toårig yrkesutdanning, og målet etter disse to årene er å sitte igjen med en opplæringskontrakt i en bedrift.

Tosterødberget ligger idyllisk til og har store, flotte grøntområder rundt det nye fine bygget. Foto: Hilde Ingeborg Myhre.

Elevene på Tosterødberget kan velge mellom linjene Service og Samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Restaurant og matfag og Naturbruk. KanDusi har vært innom Restaurant og matfag, og service og samferdsel. Det neste stoppet på turen denne onsdagen er: 

Teknikk og industriell produksjon – TIP

Ute i verkstedet til TIP er det stille og rolig. Flere av elevene på linja er ute i praksis i bedrifter på forskjellige steder i Østfold. Verkstedet er rent og ryddig, og imponerende godt og moderne utstyrt. Borte i et hjørne holder to elever på med et dekk. De jobber effektivt og snakker lavt med hverandre.

Mot og Sunniva er elever på TIP på Tosterødberget.

På denne linja skal elevene få opplæring mot å bli bilmekanikere, bilpleiere, industrimekanikere, sveisere og maskinarbeidere. Fagarbeiderne her er bilmekanikere og industrimekanikere. Fagarbeider Martin foreslår at vi setter oss inn på TIPs klasserom for en prat. Martin leder an gjennom verkstedet, og elevene følger på. Vi slår oss ned rundt bordet i klasserommet. Alle rundt bordet er kledt i arbeidstøy. De tilbringer ikke så mye tid i dette klasserommet, elevene på TIP er først og fremst ute og jobber i verkstedet. 

-Her på TIP får elevene prøve seg på å sveise, dreie metall og mye annet, forteller Martin. Elevene jobber med bilmotorer, de lærer seg mye praktisk om bil. Vi gjør alt mulig med bil egentlig. Alt fra bilpleie til overhaling av motorer. Men vi kan også finne på å lage ting, for ikke så lenge siden laget vi små snurrebasser av metall. Da fikk de testa seg skikkelig på dreiing.

Et velutstyrt og moderne verksted. Foto: Hilde Ingeborg Myhre.

Martin spinner i gang en liten snurrebass på bordet, den snurrer elegant over bordplata.

Også på denne linja er det eksterne kunder å forholde seg til. TIP tar imot oppdrag, og de har mer enn nok å gjøre, ofte må de si nei til kunder på grunn av stor pågang. Det er spesielt mange kunder til bilvask og dekkskift.

Teori gjennom praktisk arbeid

Elevene rundt bordet er enige om at de synes det er bra med en praktisk retta undervisning. Det blir ikke lange dager med teori i klasserommet på denne linja, teorien får man først og fremst inn gjennom praktisk arbeid. Elevene trives med å jobbe med hendene, og føler de ikke er laget for å sitte lange dager på skolebenken.

Ramazan har praksis på Halden Taxi om dagen, og stortrives med det.

-Jeg vasker bilene til Halden Taxi, forteller Ramazan. Det er en kjempeviktig jobb, og et stort ansvar. Det er jo viktig at bilene alltid ser freshe ut. På vinteren blir bilene grisete etter bare én tur. Jeg kan ikke bruke så langt tid på hver bil, for de kan jo ikke stå stille så lenge. De skal jo ut og tjene penger, så vaskinga må gå veldig kjapt. Det er alltid mye å gjøre, men det er en veldig fin jobb. 

-Du har vaska mange biler du Ramazan, sier Martin.

Ramazan nikker. Han stortrives på praksisplassen sin.

Flere andre elever på linja er ute og prøver seg i den virkelige arbeidsverdenen. Mot fikk opplæringskontrakt med sin arbeidsgiver, og er veldig fornøyd med det. Broren hans har allerede en praksisplass på samme bedrift, og trives godt. På bedriften er de veldig fornøyde med å ha fått begge brødrene inn i praksis.

Fra venstre: Jan Helge, Sunniva, Martin, Ramazan og Ivar. Foran sitter Mot.

Konsekvenspedagogikken

På åttitallet ble en helt ny pedagogikk tatt i bruk på Tosterødberget. Konsekvenspedagogikken er sentrert rundt sosial læring. Konsekvenspedagogikkens «far» er den danske pedagogen og filosofen Jens Bay (1940 – 2013). Han jobbet med ungdommer med tilpasningsvansker, og utarbeidet en pedagogisk modell der sosial læring er grunnbjelken. Den sosiale læringen står dermed sentralt på Tosterødberget, den er like viktig som faglig læring. 

Pedagogikken på skolen konsentreres rundt sju punkter i det de kaller den sosiale handlingskompetanse. Dette integreres som en del av den praktiske opplæringen, der elevene tar del i et arbeidsfellesskap. Kravene som stilles til elevene på Tosterødberget skal være mye likt kravene de vil møte på en helt vanlig arbeidsplass. Metoden for pedagogikken er løpende individuelle samtaler med elevene, tilbakemeldingene fra lærere og fagarbeidere på skolen står sentralt i elevenes læringsprosess.

Den Sosiale Handlingskompetanse på Tosterødberget har sju punkter:

Selvbestemmelse….er å kunne treffe beslutninger eller valg om sin fremtid.

Selvhjulpenhet……..er å kunne klare seg selv og ikke ligge andre til last.

Ansvarlighet………..er å kunne påta seg konsekvensene av sine handlinger.

Troverdighet………..er å kunne skape grunnlaget for personlig integritet.

Respekt……………….er å sikre en styrking av den enkeltes selvrespekt.

Samarbeidsvilje……er å få skapt grunnlaget for toleranse.

Mottagelighet……….er å forstå nødvendigheten av å være åpen for læring.

I neste og siste artikkel vil vi ta for oss den fjerde linja på Tosterødberget, nemlig Naturbruk. Her kommer også et intervju med utdanningsleder ved Tosterødberget, Stein Gjesteby.

Les om Restaurant- og matfaglinja på Tosterødberget her.

Les om Service- og samferdsellinja på Tosterødberget her. 

 

Kommentarer

kommentarer