Tilbyr telefonvenner i koronatiden

Wenche Erichsen på Frivilligsentralen organiserer telefonvenner som kan ringe rundt og snakke med folk som trenger noen å prate med i disse koronatider. I tillegg har de opprettet et sentralbord, der folk kan ringe og spørre om stort og smått. 

Alle aktiviteter på Frivilligsentralen er avlyst på ubestemt tid, Wenche Erichsen måtte sette pauseknappen på da koronaviruset for alvor kom til Norge. Konserter, allsangtreff, gåturer og leksehjelp er satt på vent til koronaviruset har herjet fra seg og vi kan gjenoppta våre vanlige liv.

Hva betyr dette for Frivilligsentralens brukere?

-Når de fysiske møtene mellom mennesker blir tatt vekk skaper det mer utenforskap og mer ensomhet enn til vanlig, sier Wenche. På Frivilligsentralen ser vi at den mellommenneskelige kontakten ikke bare begrenser seg til de aktivitetene vi arrangerer på huset, det gir også grobunn for nye vennskap og bekjentskaper. Et lekseverksted rommer så mye mer enn matematikk og norsklekser, det rommer mellommenneskelig kontakt som gir tilhørighet til lokalsamfunnet og utvider bekjentskapskretser. Når vi tar vekk disse mellommenneskelige møtene setter vi alt dette på pause, og folk som allerede var isolerte fra før føler seg enda mer isolerte.

For å gjøre koronatiden litt enklere å bære tilbyr Frivilligsentralen telefonvenner, som kan ringe rundt og snakke med folk i Halden. Tilbudet er etablert i samarbeid med frivilligkoordinator Rolf Karlsen og samfunnsavdelingen i Halden kommune.

-Mange opplever uro og bekymring i denne tiden, sier Wenche, og flere føler seg ensomme. Telefonvennene holder kontakten med de som vanligvis vanker her på huset, og forsøker å skape trygghet og forhindre ensomhet. Vi startet med dette allerede fredag 13. mars, da ringte vi rundt for å avlyse alle våre aktiviteteter, og da begynte vi med én gang å kartlegge behovet for telefonvenner. Allerede da var det flere som takket ja til det tilbudet.

Flere aktører i byen samordner sine tiltak i denne tiden, både kommunen, kirken og Kirkens Bymisjon har sine beredskaper på plass i koronatiden.

-Det er fint at vi kan samordne våre tiltak, sier Wenche, slik at vi kan være tilgjengelige for samarbeid og eventuelle utvidelser eller andre oppgaver fremover.

Sentralbord for store og små spørsmål

I tillegg til å koordinere telefonvenner for å knytte haldenserne sammen i koronatiden har Wenche opprettet et «sentralbord» som folk kan ringe til med alle slags spørsmål. Fire frivillige fra Frivilligsentralen er tilgjengelige på sine egne mobiltelefoner mellom 15 og 19.

-Det er mange som ringer til kommunen om dagen, forteller Wenche, og tanken bak å opprette et sentralbord hos oss var å ta unna noe av dette trykket. Man kan ringe hit hvis man trenger noen å snakke med, føler seg bekymret for noe, eller har praktiske spørsmål. Alle som betjener sentralbordet er oppdatert på den siste utviklingen når det kommer til koronaviruset, og de holder seg også oppdatert på regler og retningslinjer både fra kommunen og helsemyndighetene sentralt. Sentralbordet får også avdekket hjelpebehovet der ute, de som er på vakt kan tilby en telefonvenn til innringerne hvis det er behov for det.

Mange har tatt kontakt med Wenche for spørre om det er noe de kan bistå med etter at koronaviruset gjorde sitt inntog. Folk vil gjerne hjelpe. En av Wenches gode hjelpere er pianist i allsangbandet på Frivillighuset Per Olav Halvorsen. Han har meldt seg som telefonvenn. I tillegg har pianisten laget en tippekviss, som Wenche skal sende ut til omsorgsboligene og til de som er tilknyttet Frivilligsentralen.

-Vi skal også sende ut filmer som kan vises på omsorgsboligene rundt i Halden, forteller Wenche, siden kinodagen vår den 2. april ble avlyst. Og siden allsangtorsdagene våre har blitt avlyst på ubestemt tid skal jeg legge ut noen filmsnutter fra tidligere allsangtreff, sånn at folk kan kose seg med det.

Her kan du følge Frivilligsentralen på Facebook.

Her finner du Frivilligsentralen på nett. 

 

For ordens skyld: bildet er tatt ved en annen anledning!

Kommentarer

kommentarer