Ta vare på skaperverket

Mens nye varmerekorder settes, kommer klimaforskerne med stadig dystrere fremtidsvarsler. Dessuten er årets forbruk av jordens ressurser visstnok allerede brukt opp. Vi vet det, men det er visst vanskelig å gjøre endringer som merkes. Vi tjener mer og vil derfor kjøpe mer, forbruke mer – og kaste mer.

Redaktør Tone Tobiassen i Nice Fashion peker på et sosialt kjøpepress blant folk i Norden. Økt kjøpekraft og billigere klær forsterkes ved sosiale mediers fokus på klær og mote. Ingun Grimstad Klepp som forsker på klær, sier at vårt nåværende korte brukstid av klær er en katastrofe for miljøet.  FN beskriver «Fast Fashion», altså billige klær som ikke er laget for å vare lenge, som en av de største klimaverstingene.

Halden er en del av verden, og vi er vel ikke bedre eller dårligere enn andre i Norge på dette området. Politisk er det viktig å gjøre gode vedtak. Men samtidig handler dette også om en holdningsendring hos oss alle. Kristelig Folkeparti ser det som et ansvar å forvalte Guds skaperverk på en god måte. Dette er til beste for både natur og mennesker. Lykken ligger et annet sted enn å kjøpe stadig nyere og dyrere gjenstander og reiser. KrF ønsker derfor å bidra til en slik holdningsendring ved å tale om at vi må vekk fra en bruk- og-kast-kultur. Mer gjenbruk og gjenvinning. Mer miljøvennlig ressursutnyttelse. Mindre forbruk som ødelegger vår jord. Flere gode naturopplevelser nær der vi bor.

Dagfinn Stærk

Gruppeleder og 1. kandidat Halden KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer