Ta godt i mot bøssebærere på Alzheimerdagen!

Demensaksjonen 2018 går av stabelen denne uka! Halden demensforening har fått med seg flotte bøssebærere fra Strupe. Dette er elever som har valgfaget Innsats for andre.

Dere vil møte ungdommene på Tistasenter og området ved Høvleriet og Torvet. De innsamlede midlene går til videre forskning på demenssykdommer.

Klokken 13 starter vi på Tista senter, og ordføreren åpner aksjonen!

Han vil også gå med bøsse sammen med ungdommene!

Demensforeningen har stand med informasjonsmateriale og vil orientere om de ulike arrangementene vi har ut over høsten.

Allerede før sommerferien tok to elever, Ronja Feddersen og Lise Myhre ved Risum ungdomsskole kontakt med   Nasjonalforeningen for folkehelsen og fikk bøsser og informasjonsmateriell. De laget sin egen innsamling til Demensforskning ved å gå rundt i nærmiljøet og laget også vaffelsalg på Tistasenter. Jentene leverte bøssene til leder i Halden Demensforening, Gerd-Berit Odberg.

Leder i Halden demensforening Gerd-Berit Odberg og Ronja Feddersen. Foto: Halden demensforening.

På forsidebildet ser vi elever fra Risum. Fra venstre bak: Vilde Kullgren, Thea Olsen Granholt, Petter Strøm,Frida , Aurora
Heli-Hansen,Kristine Ryland, Oliver Kullgren.Fra venstre foran: Adrian Eriksen, Lars Huseby Berger, Anniken Njøten, Boshra Jemai.

Tekst og foto: Halden demensforening.

Kommentarer

kommentarer